พฤษภาทมิฬ 2535

พฤษภาทมิฬ 2535

พฤษภาทมิฬ เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลที่ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี และต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการรัฐประหารรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นำไปสู่เหตุการณ์ปราบปรามและปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกับ ประชาชนผู้ชุมนุม มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือ

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

ชนวนเหตุ

เหตุการณ์ครั้งนี้ เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 หรือ 1 ปีก่อนหน้าการประท้วง ซึ่ง รสช. ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น นายกรัฐมนตรี โดยให้เหตุผลหลักว่า มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนักในรัฐบาล และรัฐบาลพยายามทำลายสถาบันทหาร โดยหลังจากยึดอำนาจ คณะ รสช. ได้เลือก นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ มีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้น รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 20 คน เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่

หลังจากร่างรัฐธรรมนูญสำเร็จ ก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยพรรคที่ได้จำนวนผู้แทนมากที่สุดคือ พรรคสามัคคีธรรม (79 คน) ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยมีการรวมตัวกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่น ๆ คือ พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม และพรรคราษฎร[1] และมีการเตรียมเสนอนายณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีผู้แทนมากที่สุด ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่า ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นางมาร์กาเร็ต แท็ตไวเลอร์ ได้ออกมาประกาศว่า นายณรงค์ นั้นเป็นผู้หนึ่งที่ไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับนักค้ายาเสพติด

ในที่สุด จึงมีการเสนอชื่อ พล.อ. สุจินดา คราประยูร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน ซึ่งเมื่อได้รับพระราชทานแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ก็เกิดความไม่พอใจของประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากก่อนหน้านี้, ในระหว่างที่มีการทักท้วงโต้แย้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาใหม่ว่า ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย, ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้ถูกประกาศใช้

พล.อ.สุจินดา คราประยูร

พรรคเทพ พรรคมาร

พรรคเทพ พรรคมาร เป็นคำที่สื่อมวลชนใช้เรียกกลุ่มพรรคการเมืองในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ที่แบ่งแยกเป็น 2 ฝ่ายชัดเจน พรรคที่ถูกเรียกว่า พรรคเทพ คือพรรคที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้าน ไม่สนับสนุนการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผู้นำคณะรัฐประหาร รสช. ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และได้ประกาศต่อสาธารณะมาตลอดว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยที่กระแส “นายกฯ ต้องมาจากการเลือกตั้ง” เป็นกระแสหลักของสังคมไทยในขณะนั้น พรรคเทพ ประกอบด้วย 4 พรรคการเมืองคือ พรรคความหวังใหม่ (72 เสียง) พรรคประชาธิปัตย์ (44 เสียง) พรรคพลังธรรม (41 เสียง) และพรรคเอกภาพ (6 เสียง)

ในขณะที่ พรรคมาร คือพรรคที่สนับสนุน พล.อ.สุจินดา คราประยูร ประกอบด้วยพรรคการเมือง 5 พรรค ได้แก่ พรรคสามัคคีธรรม (79 เสียง) พรรคชาติไทย (74 เสียง) พรรคกิจสังคม (31 เสียง) พรรคประชากรไทย (7 เสียง) และพรรคราษฎร (4 เสียง) ซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬมีกระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง และทั้ง 5 พรรคนี้ต่างเคยตอบรับมาก่อน แต่ในที่สุดกลับหันมาสนับสนุน พล.อ.สุจินดา คราประยูร และเห็นว่าเป็นการพยายามสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร (รสช.)

พฤษภาทมิฬ 2535

การต่อต้านของประชาชน

พลเอกสุจินดา คราประยูร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนและสมาชิกในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจะไม่รับตำแหน่งทางการเมือง ใด ๆ แต่ภายหลังได้มารับตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งไม่ตรงกับที่เคยพูดไว้. เหตุการณ์นี้ จึงได้เป็นที่มาของประโยคที่ว่า “เสียสัตย์เพื่อชาติ” และเป็นหนึ่งในชนวนให้ฝ่ายที่คัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำการเคลื่อนไหวอีกด้วย

การรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา ดังกล่าว นำไปสู่การเคลื่อนไหวคัดค้านต่าง ๆ ของประชาชน รวมถึงการอดอาหารของ ร.ต. ฉลาด วรฉัตร และ พล.ต. จำลอง ศรีเมือง (หัวหน้าพรรคพลังธรรมในขณะนั้น) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มีนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล เป็นเลขาธิการ ตามมาด้วยการสนับสนุนของพรรคฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเอกภาพ พรรคความหวังใหม่และพรรคพลังธรรม โดยมีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และเสนอว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง

หลังการชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่เดือนเมษายน เมื่อเข้าเดือนพฤษภาคม รัฐบาลเริ่มระดมทหารเข้ามารักษาการในกรุงเทพมหานคร และเริ่มมีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารใน บริเวณราชดำเนินกลาง ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ

กระทั่งในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม ขณะที่มีการเคลื่อนขบวนประชาชนจากสนามหลวงไปยังถนนราชดำเนินกลางเพื่อไปยัง หน้าทำเนียบรัฐบาล ตำรวจและทหารได้สกัดการเคลื่อนขบวนของประชาชน เริ่มเกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางจุด และมีการบุกเผาสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง จากนั้นเมื่อเข้าสู่วันที่ 18 พฤษภาคม รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครและให้ทหารทำหน้าที่รักษา ความสงบ แต่ได้นำไปสู่การปะทะกันกับประชาชน มีการใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุมในบริเวณถนนราชดำเนินจากนั้นจึงเข้าสลาย การชุมนุมในเข้ามืดวันเดียวกันนั้น ตามหลักฐานที่ปรากฏมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน

ก่อนเที่ยงวันที่ 18 พฤษภาคม ทหารได้ควบคุมตัว พล.ต. จำลอง ศรีเมือง จากบริเวณที่ชุมนุมกลางถนนราชดำเนินกลาง และรัฐบาลได้ออกแถลงการณ์หลายฉบับและรายงานข่าวทางโทรทัศน์ของรัฐบาลทุกช่อง ยืนยันว่าไม่มีการเสียชีวิตของประชาชน แต่การชุมนุมต่อต้านของประชาชนยังไม่สิ้นสุด เริ่มมีประชาชนออกมาชุมนุมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพ โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมมีการตั้งแนวป้องกันการปราบปรามตามถนนสายต่าง ๆ ขณะที่รัฐบาลได้ออกประกาศจับแกนนำอีกเจ็ดคน คือ นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล น.พ. เหวง โตจิราการ น.พ. สันต์ หัตถีรัตน์ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ น.ส. จิตราวดี วรฉัตร และนายวีระ มุสิกพงศ์ และยังปรากฏข่าวรายงานการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในหลายจุดและ เริ่มเกิดการปะทะกันรุนแรงมากขึ้นในคืนวันนั้นในบริเวณถนนราชดำเนิน

19 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางได้ และควบคุมตัวประชาชนจำนวนมากขึ้นรถบรรทุกทหารไปควบคุมไว้ พล.อ. สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ย้ำว่าสถานการณ์เริ่มกลับสู่ความสงบและไม่ให้ประชาชนเข้าร่วม ชุมนุมอีก แต่ยังปรากฏการรวมตัวของประชาชนใหม่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในคืนวันเดียวกัน และมีการเริ่มก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้านรัฐบาลโดยกลุ่มจักรยานยนต์หลาย พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เช่นการทุบทำลายป้อมจราจรและสัญญาณไฟจราจร

วันเดียวกันนั้นเริ่มมีการออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจาก ตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชน ขณะที่สื่อของรัฐบาลยังคงรายงานว่าไม่มีการสูญเสียชีวิตของประชาชน แต่สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานภาพของการสลายการชุมนุมและการทำร้ายผู้ ชุมนุม หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยบางฉบับเริ่มตีพิมพ์ภาพการสลายการชุมนุม ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการตรวจและควบคุมการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชน เอกชนในประเทศ

พฤษภาทมิฬ 2535

แผนไพรีพินาศ

แผนไพรีพินาศ เป็นแผนยุทธการจัดวางกองกำลังและสลายการชุมนุม ในลักษณะของแผนเผชิญเหตุ จัดทำขึ้นโดยกองกำลังรักษาพระนครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบ ได้แก่ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน นำไปปฏิบัติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2529 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น

ส่วนแผนที่มีผลบังคับใช้ขณะเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ คือ แผนไพรีพินาศ/33 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่

1. ขั้นการเตรียมการ โดยให้ทุกกองกำลังออกหาข่าว รวบรวมข่าวสาร และเตรียมกำลัง เจ้าหน้าที่ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติการ
2. ขั้นป้องกัน ใช้กองกำลังตำรวจในการสกัดกั้น ให้การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ก่อความไม่สงบ ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โดยถูกต้องและยุติการกระทำเอง ทางเจ้าหน้าที่จะปิดล้อมพื้นที่สำคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งอารักขาสถานที่และบุคคลสำคัญของประเทศ
3. ขั้นปราบปรามรุนแรง หากการปฏิบัติการขั้นที่ 2 หรือกองกำลังตำรวจไม่สามารถที่จะระงับสถานการณ์ได้สำเร็จ และสถานการณ์ทวีความรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้แล้ว จึงใช้กองกำลังของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เข้าระงับยับยั้งยุติภัยคุกคาม
4. ขั้นสุดท้าย คือ การส่งมอบพื้นที่และความรับผิดชอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือตำรวจรับผิดชอบต่อไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

พฤษภาทมิฬ 2535

กระแสพระราชดำรัส

หลักจากเหตุโศกนาฏกรรมได้ผ่านไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึง ได้เชิญพลเอก สุจินดา และ พลตรี จำลอง ให้เข้าเฝ้า และได้มีกระแสพระราชดำรัส พระราชทานแก่พลเอกสุจินดา คราประยูร และ พลตรีจำลอง ศรีเมือง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

“…ประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคน เป็นประเทศของทุกคน เข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหา เพราะปัญหามีอยู่ ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่า บ้าเลือด เวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัว ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทาง อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ถ้าสมมติว่า เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง…”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลังจากนั้นพลเอกสุจินดาก็ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และให้นายมีชัย ฤชุพันธุ์รองนายกรัฐมนตรี ให้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลางไปก่อน

ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2535

* 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 – คณะ รสช.ยึดอำนาจจากรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
* 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 – มีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ พรรคสามัคคีธรรม ของนายณรงค์ วงศ์วรรณ ได้รับเลือกตั้งมาเป็นลำดับหนึ่ง แต่ถูกขึ้นบัญชีดำผู้ค้ายาเสพย์ติดจากสหรัฐอเมริกา
* 7 เมษายน – พล.อ.สุจินดา คราประยูร ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
* 8 เมษายน – ร.ต.ฉลาด วรฉัตร เริ่มอดอาหารประท้วงวันแรก
* 17 เมษายน – มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
* 20 เมษายน – พรรคฝ่ายค้านเริ่มการปราศรัยที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
* 4 พฤษภาคม – พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เริ่มอดอาหารและน้ำประท้วงวันแรก
* 6 พฤษภาคม – พล.อ.สุจินดา แถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่พรรคฝ่ายค้านไม่เข้าร่วม ขณะเดียวกันบริเวณหน้ารัฐสภามีผู้ชุมนุมร่วมประท้วง จนต้องมีการปิดประชุมโดยกระทันหัน
* 8 พฤษภาคม – พล.อ.สุจินดา แถลงถึงเหตุผลที่ต้องมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
* 9 พฤษภาคม – นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาประสานให้พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านร่วมกันตกลงว่าจะแก้ไข รัฐธรรมนูญบางประการ และ พล.ต.จำลอง ประกาศเลิกอดอาหาร แต่ต่อมาพรรคร่วมรัฐบาลได้ปฏิเสธการแก้ไขรัฐธรรมนูญในภายหลัง
* 11 พฤษภาคม – พล.ต.จำลอง ประกาศสลายการชุมนุมและประกาศชุมนุมใหม่อีกครั้งในวันที่ 17 พฤษภาคม
* 17 พฤษภาคม – รัฐบาลจัดคอนเสิร์ตต้านภัยแล้งสกัดม็อบที่สนามกีฬากองทัพบกและวงเวียนใหญ่ โดยขนรถสุขาของกรุงเทพ ฯ มาไว้ที่นี่หมด ช่วงเที่ยงคืนเริ่มเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับทหาร ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 18 พฤษภาคม
* 18 พฤษภาคม – ก่อนรุ่งสาง รัฐบาลเริ่มจัดการกับผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาบ่าย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และผู้ชุมนุมบางส่วนถูกจับกุม
* 19 พฤษภาคม – กลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่ได้ถูกจับกุมย้ายสถานที่ชุมนุมไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* 20 พฤษภาคม – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ผู้นำทั้งสองฝ่าย คือ พล.อ.สุจินดา และ พล.ต.จำลอง เข้าเฝ้า โดยผู้ที่นำเข้าเฝ้าคือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
* 24 พฤษภาคม – พล.อ.สุจินดา และ พล.ต.จำลอง แถลงการณ์ร่วมกันผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและ พล.อ.สุจินดา ลาออกจากตำแหน่ง
* 10 มิถุนายน – แกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อ พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ หัวหน้าพรรคชาติไทย เป็นนายกรัฐมนตรี แต่นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร และรักษาการประธานรัฐสภา ตัดสินใจนำชื่อนายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ ให้ กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
* 13 กันยายน – มีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วทั้งประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นลำดับหนึ่ง นายชวน หลีกภัย ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

112

ประชาชนรวมตัวประท้วงที่ถนนราชดำเนิน

suchinda-sign

13799269

ต่อต้านพล.เอกสุจินดา

26

แกนนำผู้ชุมนุม

27

จำลอง-วีระ สมัยยังมีอุดมการณ์ร่วมกัน

salad

อดอาหารประท้วง

131

ประท้วงยืดเยื้อ

211

แนวร่วมจากประชาชน

may35-bloody9

ผู้ชุมนุมที่ป้อมพระกาฬ

sleep

ทหารบุกควบคุมผู้ชุมนุม

78

ทหารเริ่มล้อมกรอบ

1pho8

เผชิญหน้า

13799244

ผ่อนคลาย

bloody-may35jj

รอฟังคำสั่ง

010231

เข้าประชิด

30

ปะทะกันในช่วงดึก

322036

ฉีดนํ้าไล่

311

เผาสถานที่ราชการ

sodier

ทหารบุก

24

หมอบ

jamlong1lh7

บุกจับแกนนำ

29

จำลองถูกจับ

may_tragedy_19

ทหารคุมตัว จำลอง

0000000000000000

ผู้ชุมนุมไม่พอใจ

eenwxx8jminus

เตรียมสลายการชุมนุม

1_3

เผายางรถยนต์

su6

พฤษภาทมิฬ

ฝนสีเลือด

23

วันใบไม้ร่วง

4

ซากปรักหักพัง

steam

บทสุดท้าย ไม่มีใครชนะ

7

พฤษภาคมรำลึก

su12

แด่ ทุกดวงวิญาณที่จากไป

ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดียไทย

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Tags: ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เหอๆ

  จำลอง

  มันเปงยังไง

  กะเปงอย่างนั้นจนถึงทุกวันนี้

  เหรี้ยได้ใจจิงๆ

  โดย : เนส ( #60 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 12:34 pm IP :58.8.169.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนชื่อเนสเหรี้ยได้ใจแบบนี้ ไม่รู้เรื่องไรเล้ย

  โดย : 555 ( #61 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 1:14 pm IP :58.64.73.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ลุงจำลอง สู้ เพื่อบ้านเมืองจิงๆ

  โดย : 10120 ( #63 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 1:36 pm IP :124.122.188.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  นี่คือตำนาน อดอาหารแต่แอบดื่มไวตามิ้ว โจ๊ก โซคูลจริงๆ

  โดย : หึหึ ( #64 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 2:00 pm IP :117.47.176.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เป้นควายให้จำลองจูงไปตายสมนำหน้า

  โดย : เล้ก ( #65 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 3:16 pm IP :119.31.28.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  อ่านแล้วมีสำนึกกันบ้าง..เหตุที่มันรุนแรง เพราะมีมือที่สาม
  เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เผากรมประชาสัมพันธ์ ทำลายสัญญานไฟจราจร เผาสถานีตำรวจนางเลิ้ง .จัดตั้งแกงค์มอเตอร์ไซด์เพื่อป่วนเมือง..เล่นเอาบ้านเมืองเป็นเดิมพัน…ประชาชนเป็นตัวประกัน
  .ประวัติศาสตร์ น่าจะเป็นบทเรียนให้ฉุคิดกันบ้างน่ะ…..

  โดย : ผู้สังเกตุการณ์วันนั้น ( #66 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 3:39 pm IP :202.5.95.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ขอจงสู่สุขติสุข เหล่าดวงวิญญาณ

  โดย : ตี๋ ( #67 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 5:15 pm IP :202.91.19.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนนึงก็ยุให้ผู้อื่นไปตายแทน(แต่ตัวเองรอด)
  อีกคนก็ บ้าอำนาจ
  สรุปแล้วได้อะไรครับ

  โดย : 1ในล้านความคิดเห็น ( #68 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 5:36 pm IP :118.172.122.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ขอให้ประเทศไทยสงบสักที

  โดย : คนใต้ ( #69 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 5:45 pm IP :222.123.140.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  แล้วพวกม รึ ง ก็เป็นควายให้ไ อ้วีระ จูง ไปกิน ขี้ ไ อ้ หน้าเหลี่ยม 5555555

  โดย : ttt ( #70 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 7:12 pm IP :125.25.106.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  พวกที่เข้ามาด่า ก็เฮี้ยไม่ตางกัน หรอก

  ใครโง่ก้แสดงออกโง่ๆ ไม่ตองบอก

  โดย : Shut up ( #71 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 7:40 pm IP :114.128.151.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นางมาร์กาเร็ต แท็ตไวเลอร์ ได้ออกมาประกาศว่า นายณรงค์ นั้นเป็นผู้หนึ่งที่ไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับนักค้ายาเสพติด

  ในที่สุด จึงมีการเสนอชื่อ พล.อ. สุจินดา คราประยูร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน

  -ถามหน่อยดิไอ้พวกโง่ที่ด่า มึงอ่านไม่เข้าใจใช่ปะ คนที่ต่อต้านครั้งแรกคือ สหรัฐ เขาบอกว่านะไอ้สาดจำไว้ นายณรงค์ ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก สนิดพ่อค้ายาเสพติดที่สหรัฐเขาต้องการตัว นะจำไว้ แล้วรัฐบาลไม่ได้ยุบสภา มันเลือก สุจินดามาเป็นนายกแทน ซึ่งคนมีสมองก็น่าจะรู้ พวกเดียวกันก็ต้องเลือกกันจิงปะ เพราะตัวเองเป็นเสียงข้างมาก คนไทยไม่ได้โง่เหมือนพวกมึง คนไทยไม่ยอมเลยออกมาประท้วง ผู้นำการประท้วงคือ จำลอง จำเอาไว้ กูไม่เป็นมีใครเอาตัวเองออกหน้าเลย มึงละทำไรอยู่ รู้แล้วทำอะไร วันๆด่าคนดี ด่าคนตาย มึงจำไว้นะ อ่านหน่อย หาข้อมูลหน่อย อย่างเป็นควาย

  โดย : dkpartong ( #72 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 7:54 pm IP :58.9.131.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ผมว่าทำเหมือนเดิมดีกว่า คืนอำนาจให้ประชาชน

  โดย : ชาติไทย ( #73 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 8:13 pm IP :117.47.218.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เราควรจะเรียนรู้อะไรจากอดีตให้มากกว่านี้

  ขออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในประเทศไทยเลย

  โดย : คนไทยใจดี ( #74 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 9:00 pm IP :124.120.128.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ปัจจุบัน เหมือน ในอดีต นี่และประเทศไทย

  โดย : roretadird ( #75 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 10:01 pm IP :125.26.171.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ยุคนั้น ชอบมาก น้าชาติ สุ้เพือคนจนเหมือนทักษิณเลย ตอนนี้เลย

  โดย : kop ( #76 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 10:03 pm IP :58.9.205.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  อดีต เป้งยังไง ปัจจุบันก็เหมือนกาน
  เฮอ ไม่รู้หรือไม่เข้าใจคับ
  ทำไม รัฐประหารถึงได้เกิดบ่อยมาก
  คนหนึ่งสู้เพื่อคงไว้อำจ
  อีกคนสู้เพื่อแย่งอำนาจ

  โดย : เล็ก ( #77 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 11:03 pm IP :119.42.85.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เรื่องความเลว ผมยอมรับครับไม่มีใครสู้พี่ลองของผมครับ เลวยันโคตรพี่ลองผม ฟันธง

  โดย : fu.ck ( #78 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 11:33 pm IP :125.24.249.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เหมือนตอนนี้เลย
  ทหารรัฐประหาร อ้างว่า โกงกิน ประชาชนประท้วง ยิง พรรคแมลงสาปเป็นนายกฯ

  โดย : DotA ( #79 ) , เขียนเมื่อ 17 May 2009 เวลา 11:44 pm IP :124.121.177.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ใช่ๆๆๆๆๆเสื้อเเดงสู้ๆๆๆ
  ไอ้ ร อ ง มีงไปๆๆๆอย่ามากา ง

  โดย : 007 ( #80 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 1:54 am IP :119.42.78.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ถามว่าใครบ้างที่เป็นนายกที่ดีกว่านายกทักษิณ…หา..
  ผมรักทักษิณ….

  ทักษิณสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ….กลับผมเร็วนะคราบ

  โดย : 007 ( #81 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 1:59 am IP :119.42.78.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  สมัยก่อนจำลองมีอุดมการที่ดีแต่เจออะไรไม่รู้อุดมการหายเกลียง เราจึงต้องเดินด้วยอุดมการของเรา เพราะเรามีจุดยืน

  โดย : นู๋..ปุ๊ก ( #84 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 3:37 am IP :118.172.63.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ??ประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคน เป็นประเทศของทุกคน เข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหา เพราะปัญหามีอยู่ ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่า บ้าเลือด เวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัว ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทาง อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ถ้าสมมติว่า เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง??

  เสื้อแดงอย่าเที่ยวออกมาด่าจำลอง

  เสร็จแล้วก็กลับไปเผาบ้านเผาเมือง

  สำเหนียกบ้างนะครับ

  โดย : เด็กน้อย ( #85 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 3:44 am IP :125.27.245.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  พวกเม้ตไม่สร้างสรรเลย จบ

  โดย : หมีพูล ( #86 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 7:36 am IP :170.215.93.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ก็ยังมีคนเชื่อคนแบบที่ไม่ทำมาหารับประทานอะไร ค่อยจับผิดชาวบ้านไปวันๆอย่างพีแก เนอะ ต้องมีคนตายอีกกี่คนมันถึงจะพอใจ หรือรอให้พี่แกตายก่อนว่ะ เอี้ย จริงๆ

  โดย : lovelove42 ( #87 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 9:01 am IP :125.26.70.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ขอสรรเสริญวีระชนผู้เสียสละทุกท่าน
  และขอสัญญาจะรักษาสิ่งทีพวกท่านพยายามปกป้องไว้ให้
  จนตัวตายเช่นพวกท่าน
  ขอจงสู่สุขติ

  โดย : หัวรุนแรง ( #88 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 9:08 am IP :124.120.135.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไม่ว่าจะเหลืองหรือแดงก็ต่างสร้างความสูญเสียให้กับประเทศทั้งนั่น….ทำไมละครับ เราเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หรอ… ตอนจะเลือกตั้งรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์จัง…. แล้วทำไม…เวลาเกิดเรื่องรุนแรงๆไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ออกมาโวส์ตกันมั่งละครับ ว่าประชาชนต้องการแบบไหน…ถ้าเชื่อในระบอบนี้ก็โวส์ตกันซิครับ แล้วปากบอกว่าบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยต้องใช้กำลังกันด้วยหรอครับ อุตาสาได้คำว่าประชาธิปไตยมาจากเลือดเนื้อชีวิตการสูญเสียแท้ๆ ปล่อยให้ไทยฆ่ากันเองอยู่ได้…หัวมีกันทุกคนอย่าให้ใครมาจูงจมูกได้ง่ายๆซิครับ เปิดให้โวส์ตซิครับ ประชาชนจะเป็นคนเลือกเอง…ไอ้ฟายเอย…..

  โดย : หัวรุนแรง ( #89 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 9:09 am IP :124.120.135.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เห็นกลุมผู้นำคนหนึ่งแล้วมันชวนคิดถึงอดีตจริงๆๆๆๆๆๆๆว่าทำไหมตอนนั้นพูดออกมาว่าเราจะสู้ตายเพื่อเอาระบอบประชาธิปไตยมาให้ได้ ถ้าจะตายก็ตายด้วยกัน พอปืนดังขึ้นหายตัวเลยงงจริงๆๆๆๆๆทั้งที่ใส่เสื้อหม่อห้อม คนเดียวแท้ๆๆๆๆ

  โดย : กูเองไง ( #90 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 9:41 am IP :125.25.16.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  HAPPY YES NO.

  โดย : POWERRED ( #91 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 10:14 am IP :203.146.16.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  แล้วทำไมยังมีคนนับถือสุจินดาอยู่ทุกวันนี้

  โดย : งง ( #92 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 10:32 am IP :125.27.176.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  อดีตก้อ เอี้ย ปัจจุบันมันย้ง เอี้ย พาประชาชนไปลงหลุม ประเทศพัง มันไม่น่ามีอำนาจเลยไอ้ พวก เอี้ย

  โดย : snow_man ( #93 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 11:20 am IP :125.27.88.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  สังเกตดู จะเหมือนในปัจจุบันเลยอะ ตั้งแต่ ทหารที่อ้างว่ามีการโกงกันในรัฐบาลและก็ก่อการปฎิวัติ นายก ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง … เหตุการณ์ในอดีตกลับมาอีกครั้งในปัจจุบัน อนาถประเทศไทย ที่มีคนพวกนี้อยู่

  โดย : Onono ( #94 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 11:50 am IP :58.9.206.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ผมว่าประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพประชาชนมากเกินไป
  ประเทศเราจึงเกิดการประท้วงแบบนี้บ่อย

  โดย : เสธ.แต๋ม ( #95 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 12:20 pm IP :124.121.23.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน ไม่ต่างอะไรกัน
  คนหนึ่งได้อำนาจ อีกคนต้องการอำนาจ
  คนหนึงได้มาเพราะถูกเลือก อีกคนได้มาเพราะเสียเลือด
  แล้วสุดท้ายผู้ปาดเจ็บจากการแย่งชิงคือประเทศของทั้งสองคน

  โดย : คนสอนเพลง AGGIE 43 ( #96 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 12:31 pm IP :202.12.97.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เมื่อ 17 ปีก่อน ลุงจำลองทำไมมีอุดมการณ์ในทางที่ถูกที่ควร เป็นวีรชนของคนในยุคนั้นได้เลย

  แต่พอยุคปัจจุบัน คุณลุงจำลองดันเข้าข้างเผด็จการ ปล้นอำนาจประชาชน อนาจใจแท้

  โดย : นศ.ปี3 ราชมงคล ( #97 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 12:49 pm IP :117.47.131.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไม่อยากจะพูดอะไรอีกต่อไป
  เอาไปเหอะครับ ให้ไอ้ ทักษิณ มันเอาประเทศไปเลย
  โหย ไม่รู้ฟังกันแล้วพวก คุณ เคยใช้สมองก่อนใช้เหตุผลหรือเปล่าครับ

  โดย : ผู้มีความคิด ( #98 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 12:49 pm IP :117.47.243.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ลอง นี่ ทุกยุกเลยเนอะ
  แกนนำ ทุกยุกเลย

  โดย : อืม ( #100 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 12:50 pm IP :118.172.249.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ลุงจำลองสู้ๆ

  โดย : กองหนุน-49 ( #101 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 12:51 pm IP :125.26.27.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ลุงจำลอง ทำเพื่อความถูกต้องจริงๆ

  โดย : 00 ( #102 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 12:55 pm IP :222.123.246.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  กูเสื้อแดงเว้ย พันธมิตรไปลาวไกลๆไป ไอ้ควาย

  โดย : แดง ( #103 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 1:14 pm IP :203.154.185.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  สะดุดีวีรชนคนกล้า
  ผู้หารห่าท้ากระสุนจนพรุนร่าง
  ล้มทับดับสูญลงเป็นทาง
  เพื่อก้าวย้างสู้วิถีเสรีไทย

  โดย : DARK ( #104 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 1:51 pm IP :125.27.232.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทั่นเหล่านั้นเสียสละเพื่ออะไร เพื่อชนรุ่นหลังใช่มั๊ย แล้วคนรุ่นหลังทำอะไร ทั้งๆที่ไม่ได้ช่วยเรียกร้อง แทนที่จะสำนึก ช่วยกันสร้างชาติ บ้านเมือง กลับมีแต่ แว๊น สก๊อยส์ อวดอนาจาร อวดมั่งอวดมี ทิ้งพ่อทิ้งแม่ ให้เรียนก็มาหาผัว ขายตัวทางเน็ต ยกพวกตีกัน ฯลฯ

  อนาจแทน

  โดย : Ksurachai ( #105 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 3:35 pm IP :61.47.64.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เค้าไม่ทำคงไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างวันน้หรอก ศึกษา บ้างดิ ด่าไปหมด คิดก่อนนะจะพูดอะไรอ่ะ กล้าออกไปอย่างพวกเค้ามั้ย
  มีความคิดมั้ย เก่งกับคีย์บอร์ดเนี่ย

  โดย : เฮ้อ ( #106 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 4:23 pm IP :58.10.231.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไอ้จำนองมันหักหลังประชาชน คนลวงโลก

  โดย : 0.0.0.0 ( #107 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 4:27 pm IP :124.121.34.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  จำลองเหรอทำเพื่อความถูกต้อง ศึกษามาป่าววะ

  มันทรยศหักหลังประชาชน คนอย่างมันเหรอทำเพื่อประชาธิปไตย

  ลวงโลก

  โดย : คนรักประชาธปไตย ( #108 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 4:46 pm IP :124.121.34.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  http://video.mthai.com/player.php?id=6M1203260648M0

  เอาไปดู สำหรับคนขี้เกียจอ่าน

  โดย : ไม่ได้อยู่ตรงกลาง เเต่เลือกข้างที่ถูก ( #109 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 4:53 pm IP :124.121.34.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ลุงจำลองคนดีของสังคม….พันธมิตรจงเจริญ…..!!!

  โดย : ตามล่าหมาหางแดง ( #110 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 6:09 pm IP :125.25.225.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนที่สมควรโดนด่าคือไอ้สุจินดาต่างหาก…ถุยยย

  โดย : ตามล่าหมาหางแดง ( #111 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 6:25 pm IP :125.25.225.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เหอ เหอ จำลองมันแต่จะตายตั้งแต่คราวนั้นแล้ว มาปลุกระดมคนทำประเทศวุ่นวายหมด

  โดย : ดดดดดดดดดดดดด ( #112 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 6:40 pm IP :125.27.178.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  จำลองคนไม่มีจุดยืนในระบบประชาธิปไตย ถ้าท่านไม่เข้าข้างให้ทหารออกมายึดอำนาจ(กบฏ)ผมจะรักท่านจนสุดหัวใจ ผมเสื้อแดงคนหนึ่งล่ะ ที่ไม่ต่อสู้เพื่อเหลี่ยมแต่จะต่อสู้เพือความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบและความเท่า
  เทียมกันในการใช้กฏหมาย

  โดย : nine ( #117 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 9:49 pm IP :115.67.157.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ร่วมไว้อาลัยทุกดวงวิณญาณขอให้ไปสู่สุคติ

  RIP

  โดย : โจรปล้นใจ ( #118 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 9:53 pm IP :65.49.2.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  มันก็เชี้ยทั้ง สองฝ่ายแหละ ไอสัส ด่ากันจัง

  เมิงคิดว่าข้างของพวกเมิง ถูกกันไง -*-
  ฟายเอ้ย หัดมองสองด้านรับฟังสองด้าน มั่ง เตะแม่งตายเลยพวกนี้

  กุหล่ะเบื่อหัวคิดคนไทย

  โดย : Corn ( #119 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 10:08 pm IP :125.26.243.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  สุดยอดแห่งความป่าเถื่อน

  โดย : jx ( #120 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 10:15 pm IP :202.149.24.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ตะหานไทย ฆ่าประชาชน มีทุกยุคสมัย

  โดย : …. ( #121 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 10:40 pm IP :58.9.172.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เสื้อแดงนี้มันควายได้ใจจริงๆ ตอนจำลองสู้กับทหารก็บอกพาคนไปตาย พอเจอทหารก็บอกทหารยิงประชาชน แต่จำลองเมิงบอกผิด ฉะนั้น สำหรับพวกเมิง ไม่ว่าจะต่อสู้กับทหาร เผด็จการ ของจำลอง หรือ จะเป็นการปรามปราบประชาชนของทหาร สำหรับพวกเมิงผิดหมด ยกเว้น ให้ไอ้เหลี่ยมของพวกเมิงกลับมาครองประเทศ เป็นปธานาธิบดี

  โดย : …… ( #124 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 11:12 pm IP :203.155.177.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ถ้าคุณอยู่ทันสมัยนั้นจจิงๆ…

  และเข้าร่วมจิงๆ…

  วันนี้คุณจะรู้ว่า เหมือนกันครั้งนี้มาก…

  ต่างกันแค่มีประชาชนบางกลุ่มซึ่งมีอำนาจทางสังคม…

  กลับยอมเปนเครื่องมืงของรัฐบาล…

  จำลอง คราวที่แล้วทำถูก แต่คราวนี้คุณเดินผิดที่แล้ว…

  โดย : นักศึกษาวิชากฎหมาย ( #125 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2009 เวลา 11:40 pm IP :58.9.140.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  อดีตที่ผ่านมาพวกคุณยังเล็กอยู่เลย พวกคุณรับรู้เพียงข้อมูลข่าวสาร มันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ พวกคุณไม่รู้จิงพวกคุณจะเขียนกระทู้ทำไม

  โดย : จากใจคนโง้ ( #126 ) , เขียนเมื่อ 19 May 2009 เวลา 1:44 am IP :58.11.35.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทำไมไม่ด่า วีระ มุสิกะพงษ์ ด้วย ว่ะ 555 ควายแท้

  คนเรา เชื่อเลยคนไทยเรา ด่า วีระด้วยดิว่ะ

  เมิงอยู่ด้วยหรอว่ะบอกว่าจำลอง อดอาหารแต่กิน ไวตามิล กินโจค อะ 55+ตอบกุทีดิวะ อย่าลืม ด่าวีระด้วยนะเว้ย อย่าด่าจำลองคนเดว ที่สำคันเท่าทีเรียนมาว่ะ วันที่ชุมนุม มีแต่ประชาชนมาชุมนุมกันเองนะเว้ย จำลองมาทีหลัง 5+

  โดย : อะไร ( #127 ) , เขียนเมื่อ 19 May 2009 เวลา 3:54 am IP :58.8.102.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  พูดกันตรงๆ ต้องบอกว่า

  พฤษภาทมิฬ อีกหนึ่งบันทึกสีดำของทหาร(บ้าอำนาจ)ของไทยมากกว่า

  โดย : aa ( #131 ) , เขียนเมื่อ 19 May 2009 เวลา 9:35 am IP :58.64.90.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  น่าจะทำระเบิดวิ่งเข้าใส่ทหารเลย 55555555555+

  โดย : llมJดาllมu ( #132 ) , เขียนเมื่อ 19 May 2009 เวลา 10:28 am IP :117.47.216.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ต้นไม้แ่ห่งเสรีภาพย่อมรดน้ำด้วยเลือดของผู้รักชาติและทรราช

  โดย : เป็นกลาง ( #151 ) , เขียนเมื่อ 19 May 2009 เวลา 6:26 pm IP :117.47.227.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ขณะที่ต่างชาติดื่มด่ำกับเสรีภาพ แต่ ไทย กลับโหยหาประชาธิปไตย

  โดย : เป็นกลาง ( #152 ) , เขียนเมื่อ 19 May 2009 เวลา 6:37 pm IP :117.47.227.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  อยากให้คนไทยมีใจเป็นหนึ่งเดียว

  โดย : เอี้องคำ ( #6431 ) , เขียนเมื่อ 05 Aug 2009 เวลา 8:14 pm IP :192.168.50.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไม่มีใครดีเท่าประชาชน ฆ่ากันเองไปได้
  ทุกวันนี้ นายกทุกคนไม่ดี ยกเว้น ทักษิณ

  โดย : คนรักชาติ ( #6555 ) , เขียนเมื่อ 14 Aug 2009 เวลา 8:01 pm IP :125.26.158.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนอื่นผมนับถือแต่เกลียดไอ้เ-ยจำลองตัวเดียว

  โดย : J ( #6588 ) , เขียนเมื่อ 24 Aug 2009 เวลา 5:32 pm IP :125.24.186.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  จำลองหายไปเลย กบฏทำลายประเทศยืดสนามบิน
  ย้งบอกว่าตัวเองเป็นผู้ก่อการดีกฏหมายหายไปไหนไม่เห็นใครทำไรเลยปล่อยเดินลอยหน้าล่อยตาด่าคนอยู่ได้

  โดย : คนไทย ( #6600 ) , เขียนเมื่อ 27 Aug 2009 เวลา 3:15 pm IP :125.25.75.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  พฤษภาทมิฬน่ะ รัฐบาลร่างรัฐธรรมนูญเผด็จการ คือแบบแนวเผด็จการก้คล้ายๆกับคอมมิวนิสไม่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนเสียเปรียบ ประชาชนนับหมื่นนับแสนถึงได้ประทวงไง
  ถึงมีรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ได้ไง ซึ่งประชาชนสารมารถออกความคิดและช่วยร่างได้

  นี่แหละคือประชาธิปไตย ประชาชนต้องสามารถช่วยร่างได้ แต่ของสุจิดาไม่ได้มองถึงความต้องการของประชาชน

  ประชาชนนักศึกษาถึงไม่ยอมกัน ***จึงประทวงไง**

  ก้จะว่าหรือด่าควรรู้เหตุการณ์ต่างๆๆๆ ให้ละเอียดหลายๆสื่อ ๆๆ

  ถ้าประชาชนไม่ประทวงแล้วประชาชนจะมีสิทธิเสรีได้ใช่รัฐธรรมนูญซึ้งประชาชนมีสิทร่างด้วยหรอ

  ***ถ้าไม่ประทวงประชาชนก้เหมือนถูกอยู่ใต้อำนาจรัฐไม่มีสิทธิและเสรีล่ะสิ

  ___________________________โง่!!หาความจิงก้ที่จะมาด่าคนอื่นสิ

  ไม่ศึกษาไม่รุเรื่องไรแล้วมาว่า—แสดงความโง่ไร้การศึกษาออกมาชัดๆๆ

  โดย : ^-^ ( #6622 ) , เขียนเมื่อ 30 Aug 2009 เวลา 9:08 pm IP :114.128.176.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ขอสดุุดีวีรชนทุกคน

  โดย : Anonymous ( #6625 ) , เขียนเมื่อ 01 Sep 2009 เวลา 12:28 am IP :222.123.107.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  หึหึ อย่าไปยุ่งกะอีจำลองเลย มันตอแหลมานานแล้ว

  และก๊ไม่ชอบการเผด็จการเลย ชอบคนที่มาจากการเลือกตั้งที่สุด

  อย่างเช่น ทักษิณ อ่านะ รักมั๊กมาก ทักษิณสู้ ๆ

  โดย : ฟ้า ( #6725 ) , เขียนเมื่อ 23 Oct 2009 เวลา 4:54 pm IP :117.47.114.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทหารก็ดีแต่ใช้อำนาจทุกสมัย อะไร ก็ยิง ๆๆ ฆ่า ๆๆ สรุปว่าชั่วไม่มีวันสิ้นสุด เผด็จการชัด ๆ!!!

  โดย : ลั้นล้า~~ ( #6726 ) , เขียนเมื่อ 23 Oct 2009 เวลา 5:04 pm IP :117.47.114.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  พันมิตรยิดสนามบิน ยิดทำเนียบรัฐบาล ยิดNBT มีข้อต่อรองมีข้อยกเว้น แถมมาตั้งพรรคการเมืองเฉยเลย ติดคดีด้วย ใครเค้าจะเลือกพวกมึงครับ..เค้าไปเลือกประชาธิปัตย์โน้น

  นปช.ชุมชุมประท้วงปิดถนนแค่นี้ผิดมากนัก มันเสียหายเท่าปิดสนามบินมั่ย ไม่ยุติธรรมเลยครับ..

  ผมว่าเรามาเริ่มต้นใหม่ดีกว่ามั่ย คนที่มีคดีทางการเมืองหรือคดีที่เกี่ยวข้องต่างๆ โมฆะคดีทั้งหมดให้เขามาเริ่มต้นใหม่ แล้วยุบสภามาเลือกตั้งใหม่จะไม่ดีกว่าหรอครับ

  โดย : กูเป็นนักศึกษา ( #6779 ) , เขียนเมื่อ 10 Nov 2009 เวลา 3:54 pm IP :202.28.118.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ลุงจำลองครับกูว่ามึงพอได้แล้วเรื่องแบบนี้เรื่องดีๆทำไมไม่ทำมั่งครับ ทำดีไว้มั่งครับ เสื้อแดงยังให้โอกาสนะ ผมว่ามึงอย่าบ้าความวุ่นวายมาก อยากมีประวัติศาสตร์การเมืองหรอครับ ผมว่าเป็นงี้มึงเป็นโรคจิตครับลุงจำลอง

  โดย : กูเป็นนักศึกษา ( #6780 ) , เขียนเมื่อ 10 Nov 2009 เวลา 4:01 pm IP :202.28.118.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไอ้จำลอง ไอ้ควาย

  โดย : คน ( #6791 ) , เขียนเมื่อ 23 Nov 2009 เวลา 5:07 pm IP :118.172.179.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  น่ากลัวจัง
  เนอะ
  เมื่อไหร่จะยุติกันวะทีเนี้ย

  โดย : ishi ( #6802 ) , เขียนเมื่อ 27 Nov 2009 เวลา 3:04 pm IP :58.137.217.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  สังคมประชาธิปไตยต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิด คิดต่างกันเราอยู่ร่วมกันได้ อย่ามองอะไรด้านเดียว อย่าผูกขาดความรักชาติ และความถูกต้อง จนเห็นคนอื่นเลว ไม่ใช่คนไทย สมควรทำร้าย ฆ่ากัน
  ปชต.ต้องใช้สันติวิธี ปัญญา เหตุผล ความอดทน อดกลั้นแก้ปัญหา
  สื่อทั้งหลายต้องให้ข่าวสารรอบด้าน อย่าเสนอความจริงด้านเดียว

  อย่างลืมว่า!!! ความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ยั่งยืนได้

  โดย : สิ่งที่ควรคิด ( #6822 ) , เขียนเมื่อ 10 Dec 2009 เวลา 6:23 pm IP :58.9.236.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทักกี้สู้เพื่อคนจน…โครตขำเลยว่ะ
  สู้เพื่อความร่ำรวยของตระกูลมันละไม่ว่า
  อ้ายมะเร็งกินไข่ 555555

  โดย : พ่อทักกี้ ( #6886 ) , เขียนเมื่อ 02 Jan 2010 เวลา 1:39 am IP :124.122.193.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ระบบทักษิณ..ประกอบด้วย
  นักธุระกิจทุนนิยมหิวเงิน
  นักการเมืองตะกระ
  คอมมิวนิตส์ล้าสมัย
  นักเลง มาเฟีย
  ดาราหิวเงิน
  อดีตนายทหารเผด็จการ
  ข้าราชการหิวเงิน
  นักวิชาการอยากรวย
  ชนชั้นล่างไร้การศึกษาและด้อยโอกาส(ถูกหลอกน่าสงสารมากกว่า)
  ปัญญาชนคนรุ่นใหม่การศึกษาดีแต่ความคิดคับแคบ(ศึกษาข้อมูลด้านเดียว)
  พวกกะเรียกระราดอื่นฯ
  ก็เลยงงว่าอ้ายพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีได้ไงว่ะ ก็ดูแนวร่วมของพวกมันดิ มากันคนละแนวทางเลยมั่วไปหมด ถ้าเป็นหมาก็หมาพันทางไม่มีราคา สุดท้ายก็เป็นได้แค่หมาขี้เรื้อนข้างถนน ดีแต่เห่า 5555

  โดย : m6 ( #6887 ) , เขียนเมื่อ 02 Jan 2010 เวลา 1:51 am IP :124.122.193.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  อ้ายควายตักขี้
  นปก หน้าhee
  สามเกลอ ชาติหมา
  ฮุนซวย อ้ายทรราชย์
  ขอให้พวกเมริงจงพบกับความวิบัติ
  เวลาของนายใหญ่พวกเมริงใกล้หมดแล้ว
  game over

  โดย : ประจำเดือนทั้งแผ่นดิน ( #6888 ) , เขียนเมื่อ 02 Jan 2010 เวลา 1:55 am IP :124.122.193.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทำอะไรก็แล้วแต่เหอะ..ขอโทษที..คิดถึงในหลวงบ้าง!!
  ที่ทำกันทุกวันนี้ เหมือนพวกไม่มีความคิด เหมือนเด็กทะเลาะกัน
  โตๆกันแล้ว มีการศึกษา มีวุฒิภาวะกันทุกคน แล้วตำแหน่งแต่ละคน
  ก็ไม่ใช่น้อยๆ คิด ทำ อะไรให้มันสมกับตำแหน่งที่ได้มาหน่อย
  ขอคำพระมาพูดหน่อยเหอะ..
  ที่ว่ามนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงไหนรู้มั้ย
  ตรงที่มีสมองไงล่ะ..ใช่สมองแก้ปัญหา ถ้าใช่กำลังก็ไม่ต่างจากสัตว์..
  ทำอะไรมองให้มันหลายๆมุมหน่อย
  ว่ามันจะมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศมั้ย
  พระราชดำรัสของในหลวงเรื่องสามมัคคี มีเยอะแยะ
  หัดเอามาใช้ซะบ้าง..อย่าทำตัวเหมือน..กบในกะลา..อวดรู้เลย

  โดย : Anonymous ( #6942 ) , เขียนเมื่อ 12 Jan 2010 เวลา 8:54 am IP :202.28.27.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เหตุการณ์ข้างบน น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตื่อนใจ
  เลิกจับผิดได้แล้วว่าใครเลวใครดี

  รักกันได้แล้ว คนไทย!!!!

  โดย : คนไทย ( #6989 ) , เขียนเมื่อ 21 Jan 2010 เวลา 3:25 pm IP :124.120.241.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ถ้าไม่ยอมถอย คนละก้าว ผู้ที่แพ้ คือ ประเทศไทย
  เห็นไหม อายเขมรบ้างหรือเปล่า ตอนนี้ประเทศไทย
  ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

  โดย : คนไทย 100% ( #7006 ) , เขียนเมื่อ 26 Jan 2010 เวลา 11:23 am IP :112.142.119.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  กุอยากรุจังถ้าไม่มีคนทำแบบนี้

  ตอบไปใครทำผิดอะไรก็ทำเปนเฉยๆหลอ

  สาส

  ถ้าไม่มีคนพวกนี้

  ประเทศคงมีแต่พวกเหนแก่ตัวโกงบ้านโกงเมือง

  แล้วที่มุงไปด่าเค้าอะมุงเคยรู้บ้างไหมว่าเรื่องราวมันเปนยังไง

  โดย : กุ ( #7069 ) , เขียนเมื่อ 06 Feb 2010 เวลา 3:17 am IP :114.128.53.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  โหดร้ายจิงๆๆๆ

  เปงมนุษย์กันแท้ๆๆ

  ทำกันไปได้

  ไม่นึกถีงคนที่กอบกู้ประเทศไทยกันบ้างเลยน้า

  ยังเปงมนุย์กันอยู่หรือป่าว

  เลิกทำเถอะนะ

  สงสานประเทศไทยบ้างเถอะนะ

  โดย : .. ( #7094 ) , เขียนเมื่อ 11 Feb 2010 เวลา 6:53 pm IP :124.157.204.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  โหดมาก

  โดย : Anonymous ( #7140 ) , เขียนเมื่อ 15 Feb 2010 เวลา 9:16 am IP :125.27.208.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  อะไรไม่รู้ รู้แต่ว่า
  ในเมื่อคนมันโกงกิน ยังจะอยากได้มันกลับมาโกงกินอีกทำไม
  สมองมีกันบ้างไหม ถ้าประเทศไทยล่มจมก็เพราะพวกคุณที่ไม่สามัคคีกัน….
  รู้ทั้งรู้ว่ามันรวยเพราะขายชาติ
  ยังน่าด้านช่วยมันขายชาติอีก

  โดย : เด็ก ม.3 ( #7162 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 6:00 pm IP :180.183.55.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เชื่อไหมว่ามันกำลังยุเขมรกับไทย

  โดย : เด็ก ม.3 ( #7163 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 6:02 pm IP :180.183.55.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไม่ใช่เสื้อแดง ไม่ใช่พันธมิตร
  แค่เด็ก ม.3 ที่คิดเป็นกว่าผู้ใหญ่บางคน

  โดย : เด็ก ม.3 ( #7164 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 6:03 pm IP :180.183.55.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ยอมรับว่าเป็นภาคเสื้อแดง
  แต่ไม่ใช่เสื้อแดง

  พวกไร้การศึกษามีมากมายในประเทศ
  ไม่ว่าจะเลือกตั้งอย่างไร
  เอาเงินฟาดให้ก็ได้แล้วตำแหน่ง

  โดย : คนอิสาน ( #7165 ) , เขียนเมื่อ 18 Feb 2010 เวลา 6:11 pm IP :180.183.55.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  นายแน่มาก จำลอง ( ของปลอม ) มีจำลองที่ไหนวุ่นวายที่นั่น

  โดย : Anonymous ( #7207 ) , เขียนเมื่อ 05 Mar 2010 เวลา 8:59 am IP :111.84.124.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  มานจาประท้วงหา…เมิงหรอ ประท้วงกันอยู่นั่นแหละ
  แล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเจริญวะเนี่ย
  สำนึกกันซะมั่งสิ

  โอย!ประเทศไทย ตายห่าแน่!

  โดย : กูรักชาติ ( #7233 ) , เขียนเมื่อ 10 Mar 2010 เวลา 9:35 pm IP :113.53.156.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ประชาธิปไตยเป็นการออกเสียงของกำลังส่วนใหญ่(เฉพาะประเทศไทย)

  ใครมีเงินก็มีกำลังมาก

  ใครมีปืนก็มีกำลังมาก

  ใครเหลี่ยมก็มีกำลังมาก

  ดังนั้นอย่ามีเลยนายกให้ประชาชนปกครองเองนี่แหล่ะคือทุกคนเป็นนายกนะ 55555+

  ……………………………….

  ว่าแต่ชุมนุมยืดเยื้อขนาดนั้นพี่ๆเสื้อแดงคงจะมีเงินเก็บมากเลยซินะดูดิ ข้าวฟรี ที่นอนฟรี น้ำไฟฟรี วันๆเดินไปเดินมา เชียร์อัพอยู่ด้านล่างเวที ไม่ได้ทำไรเลย ไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมาย

  ป่านนี้เงินคงเต็มกระปุกออมสินแล้วทั้ง เป็นผมนะคงจะดาวน์รถ ผ่อนบ้านได้อย่างละอันไปแล้ว เพราะมีเงินให้เก็บฟรี

  555555555555555555555+

  เศรษฐกิจดีหรือจะสู้ประท้วงจ้างคนแจกตังหล่ะ กำไลกว่าเห็นๆ

  โดย : เบื่อหว่ะ ( #7309 ) , เขียนเมื่อ 30 Mar 2010 เวลา 5:57 am IP :192.168.1.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  รัดตะบาลชุดนี้น่าจะจัดทำโครงการสนับสนุนความรู้ทางด้านกฎหมายและการเมืองเป็นรายวิทยุหรือโทรศัทย์ไม่ก็เสนอให้รากหญ้ารู้จักติดตามการเมืองแบบทั่วถึงนะจะได้ไม่ต้องหลงงมงายไปกะคำพูดแค่ ส ส บางคน และคนบางคนเท่านั้น

  โดย : กู้ส้วม ( #7310 ) , เขียนเมื่อ 30 Mar 2010 เวลา 6:00 am IP :192.168.1.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ผมอยากรู้ครับว่าอย่างเรียกประชาธิปไตยอย่างไหนเรียกเผด็จการ

  ถ้ายุบสภาแล้วแก้ปัญหาได้ช่วยบอกผมทีว่าแก้ปัญหาอะไรแล้วปัญหาที่ว่าคืออะไร

  โดย : เสื้อส้ม ( #7311 ) , เขียนเมื่อ 30 Mar 2010 เวลา 6:09 am IP :192.168.1.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  กูเป็นคนยิง ตายทั้งหมด สามพัน

  โดย : คนไทย ( #7353 ) , เขียนเมื่อ 07 Apr 2010 เวลา 1:36 am IP :124.120.211.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  แกนนำ นปช. ตัดทรงหัวเกรียน พฤติกรรม ก็เสือกเกรียนตามหัว กลัวไม่มีใครเห็นหนังหัวที่เป็นขี้กลากหรือไง กลาก เกรียน เกลื้อน เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น จะเสือกชุมนุมทำไมให้เศรษฐกิจแย่ลง ชุมนุมเพราะอะไร เพราะทัษิณแพ้คดี ยึดทรัพย์ สี่หมืนกว่าล้านๆ เลยประท้วง ไอพวกเวรเอ๋ย ขี้แพ้ชวนตี ทักษิณแพ้คดีอ้างว่า ไม่เป็นธรรม ไอหอก ก็มันผิดจริง แล้วไม่ยอมรับอีก แล้วยังปลุกระดมตอแหลต่างๆ นานา ทักษิณมันจ้างพวกมึงกี่บาทว่ะ ที่ยอมมาชุมนุม แกนนำนะแหละตัวดี เปรตทั้งพวก ยันทักษิณ ขี้แพ้ชวนตี มีลีเดีย เป็นเมียน้อย ไอเสลดแพะ

  โดย : เมาขี้ฟัน ( #7407 ) , เขียนเมื่อ 20 Apr 2010 เวลา 11:40 am IP :118.173.158.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  แล้วที่ไปด่าคนที่ พฤษพาทมิฬ มึงไม่คิดบ้างหรอ เขาทำเพื่อนใคร เขาทำเพื่อ คนไทย เพื่อคนรุ่นหลัง จะได้มีประชาธิปไตย จะได้มีสิทธิเสรีภาพ จะได้ไม่ถูกกดขี่ในสิทธิเสรีภาพ แต่พวกที่ด่า แล้วมันเสือกจริงๆ มึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงมึงไม่รู้หรอก ถ้าไม่มีวันนั้น พวกมึงก็คงไม่มีวันนี้ จะต้องเสียเลือดอีกกี่หยด ประเทศไทยจึงจะสงบสุข

  โดย : เมาขี้ฟัน ( #7408 ) , เขียนเมื่อ 20 Apr 2010 เวลา 11:44 am IP :118.173.158.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  พวกเราคนไทย พวกเราประชาชน เราจึงต้องอยู่ฝ่ายประชาชน
  ไม่ใช่ทหาร มันฆ่าญาติเรา จะยอมได้ไง เราจะไม่อยู่ฝ่ายรัฐบาล

  เราไม่เอาสุจินดา แล้ว เราก็ไม่ต้องการอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  นี่คือความต้องการของประชาชน ประเทศไม่ใช่ของคนใดคนนึง แต่ก็เป็นของประชาชน ฉะนั้นหากเราไม่ต้องการอภิสิทธิ์

  แล้วใครจะห้ามได้ ในเมื่อ ประเทศเป็นของ”ประชาชนคนไทยทุกคน”

  โดย : คนไทย ( #7418 ) , เขียนเมื่อ 26 Apr 2010 เวลา 3:08 pm IP :124.122.170.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  ชีวิตเกิดมายังไงก็ตาย อย่าไปโทษใครเลย
  ฟ้ามันเปลี่ยนสีได้ทุกวัน เช้าสว่าง ค่ำก็มืดมิด
  แต่คนเรามีชีวิตเดียว ทำดีได้ดีแน่นอน
  เพราะความชั่วมันมืดมน

  โดย : ณาติโยม ( #7419 ) , เขียนเมื่อ 26 Apr 2010 เวลา 9:00 pm IP :124.122.87.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ใครมาเป็นรัฐบาล คนจนก็ยังจนอยู่ทุกยุกทุกสมัย
  มากกว่าหกสิบปีมาแล้ว
  คนรวยก้รวยจนล้นเหลือ
  เศษเงินทักสิน คนจนหากินไปสามสิบชาติก็ยังหาไม่ได้
  พอใจกับสิ่งที่ตนมี ได้มา ขยันหมั่นเพียร มไ่อดตาย
  นกหนูหมากาไก่ ไม่เคยเห็นมันอดตาย
  อย่าขายชาติเพียงเพื่อได้รับเศษเงินที่ใครมันให้มา
  ลัทธิมาร์กซิสต์และลัทธิเหม๋า มาบัดนี้ตกยุกตกกระป๋องไปแล้ว ไม่มีใครเขาใช้และพูดถึงแล้ว เพราะใช้ไม่ได้จริง
  ทั้งจีนและรัสเซียกลับมาเป็นระบบทุนนิยมกันหมดแล้ว

  โดย : ณาติโยม ( #7420 ) , เขียนเมื่อ 26 Apr 2010 เวลา 9:10 pm IP :124.122.87.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ขอให้ประเทศไทย สงบสุข ในเร็ววันเถิด สาธุ…

  โดย : เมาขี้ฟัน ( #7439 ) , เขียนเมื่อ 01 May 2010 เวลา 9:20 am IP :118.173.162.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ฆ่ากันเองทั้งนั้น เจ็บปวดมากเห็นคนไทยฆ่ากันเองถ้าคนในชาติสามัคคีกันรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง แตกความสามัคคีกันเองไม่ต้องลอให้ใครมาตีบ้านเมืองก็แตกแยก

  โดย : ดรรช ( #7440 ) , เขียนเมื่อ 01 May 2010 เวลา 9:00 pm IP :125.26.29.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนที่ดีร้อย%หาไม่มีหรอกควรจะมองว่าเขาทำให้ประเทศชาติเจริญหรือเปล่ามองข้อดีให้มากกว่าข้อเสือไม่ใช่ว่าเอาลุงมาบริหารแต่ไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นเลย

  โดย : คนกลาง ( #7441 ) , เขียนเมื่อ 01 May 2010 เวลา 9:22 pm IP :125.26.29.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนไทยรักพ่อแผ่นดิน
  คนที่ไม่รักพ่อ
  อย่ามาอยู่ในแผ่นดินของพ่อ

  โดย : …. ( #7633 ) , เขียนเมื่อ 18 May 2010 เวลา 7:34 pm IP :119.31.7.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทำไมไม่รักกันแต่ก่อนบางคนก็จับมือกันขึ้นเวทีด้วยกันรักกันแต่ทำไมตอนนี้แทบฆ่ากันอายุมากกันแล้วทั้งนั้นจะอยู่อีกี่ปีก็ต้องตายอยู่ดีพวกรักชาติทั้งหลายจะอยู่ค้ำฟ้ารึไง หยุดกันได้แล้วกับบ้านนอนกอดลูกเมียหาความสุขก่อนจะตายกันเถอะนะ กรุงเทพจะได้น่าอยู่กัน สงสารทุกคน แกนนำตอนนี้ก็น่าสงสาร ทหารก็เหนื่อย หยุด หยุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกันได้แล้ว

  โดย : aazaza ( #7634 ) , เขียนเมื่อ 19 May 2010 เวลา 3:50 pm IP :119.31.48.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ถ้ามีประชาธิปไตยแล้วมีปัญหากันมากขนาดนี้จะมีไปเพื่ออะไร…ที่เป็นกันแบบนี้เพราะคนไทยยังเห็นประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ไม่เห็นมีใครทำเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมบางเลย…เห็นแก่ตัว

  โดย : ….. ( #7653 ) , เขียนเมื่อ 03 Jun 2010 เวลา 7:08 pm IP :110.49.204.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทหารบกมันบ้าอำนาจมานานแล้วอย่ากยิ่งใหญ่ กูโครตเกลี่ยดเลยจริงๆๆ

  โดย : คนไร้ค่า ( #7656 ) , เขียนเมื่อ 05 Jun 2010 เวลา 4:59 pm IP :192.168.100.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทำไมคนไทยถึงไม่เรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาจากอดีต จะได้ไม่ต้องมานั่งดูความเสียหายของประเทศ

  โดย : รักชาติ ( #7738 ) , เขียนเมื่อ 20 Jun 2010 เวลา 3:25 pm IP :203.172.212.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนดีอย่างคุนทักกี้อ่ะ

  ถ้าดีจริงหวังว่าตอนตายคงมีที่ให้ฝัง “ซาก” นะ

  เค้าช่วยคนจนจริงๆ เค้าเอาเงินมาเเจกเเล้วบอกว่า

  “ไปเผาบ้านเมืองเรากันนนนน เอาให้ประเทศไทยพินาศไปเล้ยยย”

  เค้าช่วยจริงๆนะ

  เอ้อ อยากบอกพวกคนจนนะว่า ถ้าอยากรวยอ่ะก้หัดมีความพยายามซะมั่ง ขยันอ่ะ อย่าเอาเเต่แหงปากขอเงินแล้วก้เผาเมือง

  เเล้วพวกมึงจะรวย จริงๆนะ พ่อทักกี้บอกเราว่า

  “เสียใจที่มีลูกชื่อ ทักษิณ” ^^

  ถ้าเค้าบริสุทธิ์จริงก้กลับมาที่เมืองไทยเลยเด้ แหม~

  กลัวไรแค่โฏงเงินพวกกุไป หมื่นกว่าล้านเอ้งงงง

  เนอะ ^^

  โดย : p ( #7878 ) , เขียนเมื่อ 18 Jul 2010 เวลา 5:42 pm IP :125.24.186.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไม่รู้อะไร ก็อย่าพูดมาก =_________= ‘

  โดย : olo ( #7898 ) , เขียนเมื่อ 27 Jul 2010 เวลา 12:13 pm IP :113.53.168.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  สิ่งที่เราเรียนรู้จากอดีต คือ คนส่วนใหญ่ ไม่เรียนรู้อดีต

  โดย : ส้มจี๊ด ( #7931 ) , เขียนเมื่อ 08 Aug 2010 เวลา 8:08 pm IP :118.173.168.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  หันหลัง กลับไปมองสิ ที่ผ่านมา ประเทศชาติยังเสียหายไม่พออีกหรือ หยุดเถอะ

  แต่พุดไปก้เท่านั้น เชื่อทักษิณ คุณยังคิดว่า ใจมันยังเปนคนไทยอีกหรอ ถ้ามันมีจิตใจเปนคนไทยจิงๆ ละก้ มันคงไม่เปลี่ยนสัญชาติหรอก มันต้องกลับมาสู้คดี มันไม่แน่จิง มันกลัวแพ้เลยไม่กลับมา มันรุ้ว่ามันผิดจิง

  หยุดได้แล้วนะ เพื่อชาติเรา
  สีแดง = ชาติ
  สีขาว = ศาสนา
  สีน้ำเงิน = พระมหากษัตริย์ไทย

  ฉะนั้น สีแดง ต้องไม่ใช่ นปช จำไว้

  โดย : เมาขี้ฟัน ( #7948 ) , เขียนเมื่อ 15 Aug 2010 เวลา 9:41 am IP :113.53.11.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทำไมต้องฆ่ากันเองด้วยถ้าคนไทยไม่รักกันปล้วใครจะมารักคนไทย

  โดย : คนชอบสันติ ( #7953 ) , เขียนเมื่อ 18 Aug 2010 เวลา 2:04 pm IP :202.143.171.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  สู้ๆค่ะลุงจำลอง

  โดย : คนชอบจำลอง ( #7969 ) , เขียนเมื่อ 29 Aug 2010 เวลา 12:51 pm IP :113.53.144.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ทัมมัย ทำไมเราต้องแบ่งข้างกันด้วยยยค่ะทัมมัยประเทศอื่นเค้าถึงอยู่ได้ บอกว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ไหนได้ลาวมันไปไกลกว่าเราแล้ววว พัฒนาตลอด…………………คุณรู้จิงหรอ?ว่าไคผิดไคถูกมันผิดด้วยกันทั้งหมดแหละ คำว่า สามัคคี คงหายไปจากประเทศเราแล้วววว คิดได้ซะทีเถอะ ถ้ามันไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวของทุกคน เพราะคำว่า”อำนาจ”คำเดียว มันถึงทัมให้เราเป็นอย่างทุกวันนี้

  โดย : เด็ก ( #7982 ) , เขียนเมื่อ 07 Sep 2010 เวลา 8:08 pm IP :58.9.138.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  จะบอกไรให้รู้เอาไว้ไม่เอาบุญ ไม่ว่าจะเป็น จำลอง สนธิ พวกเสื้อเหลือง หรือจะพวกเสือหลากสี เสื้อแดง ทำไมไม่มองอย่างประเทศญี่ปุ่น อย่างประเทศอื่นๆๆบ้าง ประเทศเราเคยมีความสุขอย่างสวรรค์ดาวดึง แต่ทำไมกลับมาพังเพราะแค่เรียกร้องประชาธิปไตย ฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครพาคนไทยไปตายมากที่สุดในยุคนั้น คนที่พาไปน่าจะรู้ตัวดีเพราะคุณทำให้ประเทศล้าหลังมาจนทุกวันนี้ สร้างความน่าอับอาย สยามเมืองยิ้มกลายเป็นสยามแดนเลือด นี่ไม่ใช่ยุคสมัยของวีระบุรุษที่จะมากู้ชาตด้วยไม้หน้าสาม หรือปืนและมีดดาบ มันเป็นยุคแห่งการเจรจา เป็นยุคแห่งความยุติธรรม เป็นยุติแห่งความทันสมัยและอื่นๆ แต่กลับมีการทหาร มาเข้ายุ่งกับการเมืองการปกครอง แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกัน ทุเรศ ทุรัง ทุกวันนี้อยู่กับแบบชนิดที่ว่า บอกกันตรงๆเลยละกัน อับปรีมาก เรื่องที่ควรส่งเสริมไม่ทำ ไปทำเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเอง เสือกเรื่องของชาวบ้านไม่ดูสารรูปตัวเอง บ้าอำนาจ ไร้คุณธรรม โดยเฉพาะ ทหาร ขอพูดตรงๆ คุณมีหน้าอะไร เป็นรั้วของชาติ อย่าให้ข้าศึกเข้าบ้าน ปราบปรามยาเสพติด แต่นี่อะไรริอาจอยากเป็นนักการเมือง หน้าที่ตัวเองยังทำได้ทุเรศเลยแล้วจะอยากเป็นนักการเมือง โง่แล้วไม่เจียม ไม่อยากจะว่าหรอกแต่ทุกวันนี้อาชีพวกคุณเป็นอาชีพเดียวที่ ประชาชนทั้วเมืองเรียกอาชีพคุณว่าอาชีพสกปรก เปื้อนเลือดผู้บริสุทธิ เพื่อที่จะเงินมาใช้จ่ายอย่างสบาย และบางคนปลูกฝังความเลวความชั่วของตัวเองไว้ที่ลูกหลานอีกให้ลูกหลานสืบทอดเลือดสกปรกที่ทำให้ประเทศบ้านเมืองเดือดร้อน ไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะเชื้อว่าถ้าคนที่ใส่ใจกับเรื่องนี้จริงๆเท่านั้นที่อ่าน สุดท้ายขอากคำสอนสักสองสามอย่างให้ทุกคนทั้ง ตำจรวจ ทหาร พยาบาล ครูและประชาชนทุกคน

  “ทุกวันนี้บ้านเมืองไม่สงบเพราะทุกไม่รู้จักรหน้าที่ของตนเอง ยุ่งกับหน้าที่จนหมดความสนใจกับเรื่องของตนเองทั้งสิ้น ถ้าหันมาสนใจในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ บ้านเมืองทุกวันนี้ก็จะสงบสุข และจงจำไว้”(คงไม่ต้องบอกว่าเป็นคำสอนของใคร)และอีกคำสอนสั้นๆอย่างหนึ่งคือ”ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช้ทางที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนและผู้อื่น บ้างครั้งเราเห็นว่าเราทำผิดแล้วคนเขาให้อภัย แต่เราอย่าไปรู้เลยว่าใจเขาคิดอย่างไร”(คำสั้งสอนของ พระอธีนา แห่งโอลิมปัส)ขอบคุณสำหรับคนที่อ่านจบ

  โดย : jd ( #8025 ) , เขียนเมื่อ 09 Oct 2010 เวลา 8:02 pm IP :222.123.117.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไม่ว่าเสื้อเเดงหรือเหลืองก็ตามเราก็เป็นคนไทยสายเลือดเดียวเหมือนกันทำไมต้องมาทะเลาะกันในเมื่อเรามีสายเลือดของคนไทยเเต่กลับมาทำร้ายร่างกายกันเองถ้ามีประเทศอื่นมาทำสงครามกับเราเเต่เมื่อเราเเตกเเยกกันเเล้วใครละจะไปนำประเทศของเรากลับคืนมาได้ประเทศไม่ได้เป็นของคนๆเดียวเเต่เป็นของทุกคน เราก็รู้ว่าคนไหนมันทรยศกับชาติเราก็ต้องขับไล่มันออกไปไม่ใช่มาส่งเสริมให้มันมาอยู่ในประเทศของพวกเราอีก

  โดย : คนไทย ( #8149 ) , เขียนเมื่อ 26 Dec 2010 เวลา 1:12 pm IP :58.8.84.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนรอง สุดท้าย

  พูด ดี มาก นั่น แหละ ถ้า มีคนคนอย่างงี้ได้เยอะๆนะ

  ประเทศ ไทย คงใช้ คำว่า พัฒนา แล้ว

  โดย : …. ( #8166 ) , เขียนเมื่อ 03 Jan 2011 เวลา 5:36 am IP :115.87.86.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ลุงจำลองสุดยอด ส่วนที่ด่าลุง ทักษิณคงเป็นพ่อมัน ไอ้คนไม่รักชาติ

  โดย : คนยอมตายเพื่อชาติ ( #8206 ) , เขียนเมื่อ 12 Jan 2011 เวลา 11:07 am IP :124.120.181.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ้คนฉลาดปกครองบ้านเมืองแต่โกงกิน
  กับ
  คนโง่ปกปกครองบ้านเมืองแต่ไม่โกงกิน
  พวกคุณจะเอาใครล่ะ

  โดย : 2011 ( #8239 ) , เขียนเมื่อ 01 Feb 2011 เวลา 6:03 am IP :125.24.105.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  จำลอง เชี้ย พ่อคุณหรอ
  ถ้าไม่มีเค้า มึงคงไม่มีที่อยู่หรอกนะ
  สัส

  โดย : รักลุงจำลอง ( #8270 ) , เขียนเมื่อ 07 Feb 2011 เวลา 7:56 pm IP :180.183.219.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  เหอะๆ เราไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่อยากรู้ ไม่อยากเห็นภาพ คนไทยทะเลาะกัน หรือด่ากัน ไม่อยากแม้กระทั่ง เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่อยากรู้ถึงสังคมปัจจุบัน ไม่รู้นะว่าประเทศอื่นเค้า จะเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าเรานะ แต่ที่รู้ๆ เวลา ทำให้คนบางคนลืมว่า ความรักชาติ คืออะไร ? … ความสามัคคีมาจากไหน ?…

  โดย : Thai ( #8389 ) , เขียนเมื่อ 14 Feb 2011 เวลา 7:29 pm IP :118.172.156.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  สวัส ดี คับ ทุก ท่าน

  เรา ไป ดู หมี แพน ด้า กัน ปะ

  ฮุ ฮ่า ฮ่า ฮ่าๆ

  โดย : นายคอคน ( #8407 ) , เขียนเมื่อ 15 Feb 2011 เวลา 7:53 pm IP :61.19.65.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  คนฉาดโกงกิน กรูไม่เอา

  คนโง่ บ้านเมืองเป็นหนี กรูก้อไม่เอา

  กรูอยากเป็นเอง…จบ – -“

  โดย : กำกำ ( #8456 ) , เขียนเมื่อ 19 Feb 2011 เวลา 12:25 pm IP :192.168.1.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  กูไม่ให้มึงเป็นรัฐมนตรีโว้ย

  กูจะเป็นเอง

  โดย : linkinpark ( #8503 ) , เขียนเมื่อ 23 Feb 2011 เวลา 9:25 am IP :203.172.208.xxx
  Re:พฤษภาทมิฬ 2535

  ไว้อาลัยให้กับวีรบุรุษผู้รักชาติทุกคนนะคะ
  ขอบคุณพวกคุณที่เสียสละเพื่อประชาชนทุกคน เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจประชาธิปไตย.

  โดย : -nonoun.z ( #8675 ) , เขียนเมื่อ 31 Mar 2011 เวลา 5:20 pm IP :124.122.220.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE