ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

วันสงกรานต์ วันพ่อแห่งชาติ วันมาฆบูชา และเรื่องน่าสนใจอื่นๆ - รวมวันสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ ประวัติ ทางพุทธศาสนา วันสำคัญ 2555 รวมถึงกิจกรรมงานสำคัญทั้งไทย และต่างประเทศ

June
2552

งานราชการ รูปภาพสถานที่ราชการแห่งใหม่

งานราชการ on June 18, 2009

สถานที่แห่งใหม่ ของศูนย์ราชการ ..

May
2552

แนวคิดในการออกแบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

งานราชการ on May 25, 2009

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้ รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบ ได้อย่างลงตัว ตอบสนองความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสม …

May
2552

ข้อมูลทั่วไป ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

งานราชการ on May 25, 2009

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเปิดทำการ ประมาณ 46 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปลายปี 2548 และพร้อมให้หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่ได้ประมาณกลางปี 2551 …

May
2552

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

งานราชการ on May 25, 2009

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ที่รวมหน่วยงานราชการต่างๆไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้น โดยมีแนวคิดในการบริหารพื้นที่ราชพัสดุ และทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด …