คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญประจำเมือง : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ

คําขวัญ จังหวัดตรัง

คําขวัญ จังหวัดตรัง

คำขวัญประจำจังหวัด : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง

คําขวัญ จังหวัดกระบี่

คําขวัญ จังหวัดกระบี่

คำขวัญประจำจังหวัด : กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด