คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญประจำเมือง : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ

คําขวัญ จังหวัดตรัง

คําขวัญ จังหวัดตรัง

คำขวัญประจำจังหวัด : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง

คําขวัญ จังหวัดชุมพร

คําขวัญ จังหวัดชุมพร

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

คําขวัญ จังหวัดกระบี่

คําขวัญ จังหวัดกระบี่

คำขวัญประจำจังหวัด : กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด

คําขวัญ จังหวัดราชบุรี

คําขวัญ จังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

คําขวัญ จังหวัดตาก

คําขวัญ จังหวัดตาก

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม