วันพ่อ วันพ่อแห่งชาติ

ประวัติวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความเป็นมาของวันสำคัญนี้ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์ เป็นผู้ถวายการประสูติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์

 

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริ่เริ่ม หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน

ทางราชการจึงได้ กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ นี้

ดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์แห่งวันพ่อแห่งชาติ

ใน วันพ่อแห่งชาติของทุกปี ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ ตัวแทนของวันพ่อ ได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกเนื่องจากดอกพุทธรักษรเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลือง ทองสวยงาม และมีนามที่เป็นมงคลเป็นสัญลักษณ์อีกด้วย

 

ดอกพุทธรักษา

ดอกพุทธรักษา

วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

๑. เพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
๒. เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อ และตระหนังถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อพ่อ ได้แก่ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
๓. เพื่อให้ผู้ที่เป็นพ่อได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว
๔. เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๕. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และพระคุณของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๖. เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อ และลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การชื่นชมยกย่องของสังคมโดยทั่วไป
๗. เพื่อยกย่องพ่อดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อ

 

ในหลวงทรงมีพระราชอารมณ์ขัน

พระราชอารมณ์ขัน ในหลวง

พระราชอารมณ์ขัน ในหลวง

เมื่อ พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก เป็นที่สนใจต่อสื่อมวลชนของอเมริกาเป็นอย่างมาก จึงได้มีพระราชทานสัมภาษณ์ นักข่าวหนุ่มคนหนึ่งได้ทูลถามว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก… ไม่ทรงยิ้มเลย?”
ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พลางรับส่งว่า“นั่นไง… ยิ้มของฉัน”

แสดงให้เห็นถึงพระราชปฏิภาณ และพระราชอารมณ์ขันอันล้ำลึกของพระองค์ท่าน ทำให้เป็นที่รักของประชาชนอเมริกันโดยทั่วไป ในวันที่เสด็จฯ รัฐสภาคองเกรส เพื่อทรงมีพระราชดำรัสต่อสภา จึงทรงได้รับการถวายการปรบมืออย่างกึกก้องและยาวนานหลายครั้ง นี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น สามารถอ่าน ช่วงเวลาประทับใจ ในพระราชอารมณ์ขัน ของในหลวง คลิกที่นี้

ทั้งนี้ในหลวงทรงมีคำสอนที่มีความหมายลึกซึ่ง ที่เป็นแรงผลักดัน สร้างกำลังใจให้ใครมาแล้วหลายคน สามารถอ่านคำสอนและ กำลังใจได้ที่นี่เลยครับ 9 คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขอบคุณข้อมูล : http://th.wikipedia.org (วันพ่อแห่งชาติ)

 

 

กลอนวันพ่อ

กลอนวันพ่อ รวมกลอนวันพ่อภาษาอังกฤษ
You are every thing to me
Whom i can share my all secrets
You are always there to help me
May you live long.

อ่านต่อ

 • กลอนแด่พ่อ...ผู้จากไป
  พ่อนั้นเปรียบเสมือนเสาหลัก
  พ่อนั้นเปรียบเสมือนที่พีกของลูกน้อย
  พ่อนั้นเปรียบเสมือนยอดดอย ...
 • กลอนวันพ่อ
  สองมือกร้านด่างดำพ่อตรำตราก
  ทำงานหนักสักเพียงไรไม่พักบ่น
  กลางแดดร้อนหยาดเหงื่อผุดสุดผ่อนปรน ...
 • กลอนรักพ่อ
  ไม่ใช่พ่อแท้แท้แต่ก็พ่อ
  อยากรั้งรอชีวิตท่านนั้นหนักหนา
  ทั้งที่รู้เกิดเจ็บตายของธรรมดา ...
 • กลอนแทนคำจากใจพ่อ
  ทุกเหงื่อหยด หลั่งรด นั้นเพื่อลูก
  ทุกพันผูก มีลูก ที่ผูกพัน ...

เรียงความวันพ่อ

เรียงความวันพ่อ พ่อของฉัน

เนื่องในโอกาส วันที่ 5 ธันวาคม ขึ้นบรรจบเป็นวันพ่อแห่งชาติ เราทุกคนคงรู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน อันเป็นวันที่ประเสริฐอีกวันหนึ่ง คำว่า พ่อ ...

เรียงความวันพ่อ เรียงความวันพ่อ "รักพ่อ"

พ่อ ผู้ให้กำเนิดชีวิตของลูก เมื่อลูกถือกำเนิดเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว พ่อก็เริ่มเตรียมตัวสร้างอนาคตไว้คอยท่า แต่พ่อก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น ...

เพลงวันพ่อ

เนื้อเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย
เหล่าประชา คารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย ...
เนื้อเพลงในหลวงของแผ่นดิน
มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว
ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่อง
ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง
พนมมือทั้งสอง ก้มลงกราบด้วยหัวใจ
มอง พระผู้ทรงเมตตา
เฝ้าดูแลประชา ทั่วอาณาใกล้ไกล
เมื่อยามอ่อนล้า หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ...

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อ
MThai ชวนผู้อ่านเล่าเรื่องประทับใจกับ”คุณพ่อ” พร้อมลุ้นตรวจสุขภาพฟรีๆ

ในเทศกาลวันพ่อ 5 ธันวาคม แน่นอนว่าทุกท่านจะต้องใช้เวลากับคุณพ่ออย่างเต็มที่ ด้วยเรื่องสุขภาพเองก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดเพื่อให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง เว็บไซต์...

กิจกรรมวันพ่อ “มื้อนี้เพื่อพ่อ” 10 ร้านดังรสอร่อย บอกรักคุณพ่อแทนใจ ด้วยมื้อพิเศษ

สวัสดีครับชาว FoodMThai ทุกคน อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนแห่งความสุข ที่มีแต่เทศกาลอะไรดีดี มากมาย...

กิจกรรมวันพ่อ 8 สถานที่ พาพ่อเที่ยว พักผ่อนสบาย ใกล้กรุงเทพฯ

ใกล้จะถึงวันพ่อและเทศกาลปีใหม่แล้ว ทุกท่านมีโปรแกรมพาคุณพ่อและครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอ่ย ? ถ้านึกไม่ออก...

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE