ปฏิทินเดือนมกราคม 2562

เดือน มกราคม เป็นเดือนแรกของปี ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็นหนึ่งในเดือน 7 เดือนที่มี 31 วัน ตาม หลักโหราศาสตร์ เดือนมกราคมเริ่มต้นขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมกร และสิ้นสุดเมื่อยกเข้าสู่ราศีกุมภ์ แต่ในทางดาราศาสตร์ ต้นเดือนมกราคมดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู และไปอยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเลในปลายเดือนเดือนมกราคมในภาษาอังกฤษ จริงๆแล้ว ไม่ได้ใช้คำว่า January แต่ต้องใช้คำว่า Capricorn Month เพราะจริงๆแล้ว January แปลว่า เดือนของเทพยานุส แต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งระหว่าง มกราคม และ January ก็คือ เป็นเดือนแรกหรือเดือนที่ 1 ของปี มกราคมเป็นเดือนแรกหรือเดือนที่ 1 ในภาษาไทย ส่วน January เป็นเดือนแรกหรือเดือนที่ 1 ในภาษาอังกฤษ ประเทศไทยเริ่มใช้ชื่อเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ เป็นผู้เสนอให้ใช้ราศีกำหนดชื่อเดือน

ที่มา : มกราคม