ผักบุ้งจีน

วิธีปลูกผักบุ้งจีน รายได้ดีงาม สามารถปลูกเองได้

Home / วิธีปลูกผัก / วิธีปลูกผักบุ้งจีน รายได้ดีงาม สามารถปลูกเองได้

วิธีปลูกผักบุ้งจีน

วิธีปลูกผักบุ้งจีน ภาษาอังกฤษ water convolvulus อ่านว่า วอ’เทอะ คันวอล’วิวลัส

ผักบุ้งจีน

 

  1. เตรียมแปลงสำหรับปลูกผักบุ้งจีน โดยการขุดดินแล้วตากแดดประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นให้ย่อยดินให้ละเอียด กำจัดวัชพืชออกให้หมด (การปลูกผักบุ้ง 1 แปลงจะใช้พื้นที่เพียง 1 ตารางวาจะได้ผลผลิตประมาณ 12 กิโลกรัม)
  2. นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมาคลุกเคล้ากับดินให้เข้ากัน
  3. เมื่อเตรียมแปลงสำหรับปลูกผักบุ้งจีนเรียบร้อยแล้ว ให้นำเมล็ดผักบุ้งจีนไปแช่น้ำและทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน เพื่อให้เมล็ดผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
  4. นำเมล็ดผักบุ้งจีนมาหว่านโดยกระจายให้ทั่วแปลง และเมื่อหว่านเสร็จแล้วให้นำดินมากลบบางๆ
  5. ใช้ฟางข้าวหรือหญ้าแห้งมาวางทับอีกครั้งโดยไม่ต้องหนามาก
  6. รดน้ำให้ชุ่มทั้งเช้าและเย็น (ผักบุ้งจีนเป็นผักที่ต้องการน้ำมากแต่ก็ไม่ควรรดมากจนเกินไปเพราะจะทำให้รากผักบุ้งจีนเน่า ควรรดน้ำทุกวันๆ 1-2 ครั้ง)
  7. หลังจากปลูกได้ครบประมาณ 21 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตเพื่อนำไปขายได้

 

คลิปวิธีปลูกผักบุ้งจีน

 

– ขอบคุณคลิป/ภาพ จาก : บ้านเกษตร