สุขสันต์วันดีๆ

Home / Google News / สุขสันต์วันดีๆ

Google ขอส่งความสุข

Google ขอส่งความสุข สุขสันต์วันดีๆ เนื่องวันหยุดยาว Holiday Series 2013 คือตั้งแต่ช่วงคริสมาสต์และปีใหม่ โดยวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2555 ทาง Google ได้เปลี่ยนโลโก้ด้วยสีสรรที่สดใส น่ารัก สื่อความหมายส่งความสุข สนุกสนาน แก่เหล่าบรรดานักค้นหา Search Engine ทุกคน วันคริสมาสต์อีฟ Christmas Eve 24 ธันวาคม 2555 และ วันคริสต์มาส Christes Maesse 25 ธันวาคม ขอให้มีความสุขมากๆน่ะจ่ะ ในวันหยุดยาวเข้าสู่ปีใหม่ 2013 Scoop MThai ส่งความสุข สุขสันต์วันดีๆ เช่นกันจ้า

 

Google สุขสันต์วันดีๆ
Google ขอส่งความสุข สุขสันต์วันดีๆ Holiday Series 2012

 

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า มักจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ โบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซาเป็นประเพณีสำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส

 

มาเล่น Game Santa กันเถอะ ^^

สุขสันต์วันดีๆ

 

Google สุขสันต์วันดีๆ
Google ขอส่งความสุข สุขสันต์วันดีๆ 24 ธันวาคม Christmas Eve

 

คริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) ตามวัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปคือ วันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี ตามระบบปฏิทินสมัยใหม่ ความหมายจริงคือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู

 

 

ประวัติวันคริสมาสต์

วันคริสมาสต์

ประวัติวันคริสมาสต์
วันคริต์มาส เป็นเทศกาลประจำปีซึ่งในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู สาเหตุที่เลือกวันดังกล่าวเพราะว่าวันนี้เป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังจากนางมารีย์รับการประสูติของพระเยซู และอีกสาเหตุตั้งแต่ปี ค.ศ. 274 ชาวโรมันส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่า เป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย …

 

 

วันขึ้นปีใหม่ Happy New Year

วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่ Happy New Year
วันขึ้นปีใหม่ (Happy New Year) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ปี หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน และ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ …

 

 

Jingle Bells – สุขสันต์วันดีๆ