ประวัตินางนพมาศ หญิงสาวผู้สวยงามในวันลอยกระทง

ประวัตินางนพมาศ หญิงสาวผู้สวยงามในวันลอยกระทง

นางนพมาศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความน่าสนใจของวันลอยกระทงเป็นอย่างมาก เชื่อได้ว่าทุกคนรู้จัก นางนพมาศ กันแน่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นหญิงสาวทีน่ารัก และเป็นตัวแทนในวันลอยกระทง…