14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก

14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย เขาเป็นผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก