ทำความเข้าใจกับระบบการศึกษาไทย Addmission (O-Net, A-Net)

ทำความเข้าใจกับระบบการศึกษาไทย Addmission (O-Net, A-Net)

Admission หรือภาษาไทยเรียกกันว่า “แอดมิชชั่น” คือระบบการคัดเลือกบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการนำมาใช้อย่างจริงจังในปี …