Concierge  แปลว่า?…

Concierge แปลว่า?…

ดิกชันนารี Concierge แปลว่า พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษาทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู