Apply แปลว่า?…

Apply แปลว่า?…

ดิกชันนารี Apply แปลว่า นำมาใช้, ประยุกต์ใช้

Supplier แปลว่า?…

Supplier แปลว่า?…

ดิกชันนารี Supplier แปลว่า ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ

Concierge  แปลว่า?…

Concierge แปลว่า?…

ดิกชันนารี Concierge แปลว่า พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษาทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู