วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน

วันที่ 22 เมษายน 2513 (Earth Day) ประชาชนอเมริกันที่ตะนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมกว่า 20 ล้านคน จึงได้พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก …