November
2557

วันลอยกระทง 2557 ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

หมวด : วันสำคัญ

วันลอยกระทง 2557 ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทงนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา …

November
2557

กระทงใบตอง

หมวด : วันสำคัญ

กระทงใบตอง

กระทงใบตอง วิธีทำกระทง 3 แบบ แบบที่ 1 กลีบผกา แบบที่ 2 กลีบกุหลาบ แบบที่ 3 หัวขวาน วัสดุจากธรรมชาติ …

November
2557

กระทงชีวภาพ

หมวด : เรื่องเด่น

กระทงชีวภาพ

กระทงชีวภาพ กระทง EM ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับสภาพน้ำเน่าเสียกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใคร “กระทง EM” …

November
2557

กระทงขนมปัง

หมวด : สกูปอื่นๆ

กระทงขนมปัง

กระทงขนมปัง กระทงยอดฮิตกลุ่มวัยรุ่น วัยสาว คู่รัก ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่น้ำธรรมชาติช่วยเป็นอาหารปลา และเด็กเก็บกระทง อิอิ O_O …

November
2557

กระทงกาบกล้วย กระทงดอกบัว กระทงกะลา

หมวด : สกูปอื่นๆ

กระทงกาบกล้วย กระทงดอกบัว กระทงกะลา

ภาพกระทงสวยๆ กระทงในรูปแบบต่างๆ ที่ชาวไทยนิยมลอยกัน กระทงกาบกล้วย กระทงดอกบัว กระทงกะลา ปลอดภัยต่อธรรมชาติ …

September
2557

วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา

หมวด : วันสำคัญ

วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา”…

July
2557

วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

หมวด : วันสำคัญ

วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชาเป็น วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุ รูปแรก …

June
2557

วันเข้าพรรษา ประวัติวันเข้าพรรษา

หมวด : วันสำคัญ

วันเข้าพรรษา ประวัติวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันที่บ่งบอกถึงฤดูฝน ตามพระพุทธบัญญัติว่า เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระ สงฆ์ต้องเข้าจำพรรษา ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ทรงอนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้ โดยไม่ผิดกฎที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้อยู่จำพรรษาในสถานที่อันไม่สมควร…

June
2557

มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวด : สกูปอื่นๆ

มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University) ได้ประกาศผลสอบ มสธ. ออนไลน์ แล้วพร้อมข้อมูลการเรียนการสอน ทุกระดับชั้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้แล้วที่ …

May
2557

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

หมวด : วันสำคัญ

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมาก รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นผลกระทบกับคนทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดประชุมที่เรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conferenceonthe Human Environment) …

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE