13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล

Home / วันสำคัญ / 13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล

น่าดีใจกับคนที่ถนัดซ้ายนะครับ ที่วันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปี จะเป็นวันคนถนัดซ้ายสากล ซึ่งจากข้อมูลสถิติที่มีกับประชากรบนโลก พบว่า โดยส่วนใหญ่คนเราจะถนัดขวา 85 % จากจำนวนประชากรทั้งหมด นั้นแสดงว่าเหลือเพียง 15 % ที่เป็นกลุ่มคนที่มีความถนัดซ้าย ถึงแม้คนถนัดขวาจะมากกว่าซ้ายอยู่มาก แต่รู้หรือไม่ว่า มีอยู่หลายคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์กับคนทั้งโลก ล้วนมาจากคนที่ถนัดซ้าย เช่น บิล เกตส์, ปิกัสโซ, โมสาร์ท และอีกใครต่อหลายคน

วันคนถนัดซ้าย
Left Hander’s Day

โดยสาเหตุที่ วันที่ 13 สิงหาคม นั้นได้มาเป็นวันคนถนัดซ้ายสากล เริ่มต่อ สหรัฐอเมริกา องค์กร Lefthanders International ได้กำหนดตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 1976 (พ.ศ. 2519) โดยมีเหตุผลง่ายๆ ว่าวันศุกร์ที่ 13 เป็นวันที่ฝรั่งกลัวนักหนา เลยกำหนดให้เป็นวันเดียวกับวันคนถนัดซ้ายสากลไปเสียเลย เนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้มักจะถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกับซาตานและจะนำสิ่งไม่ดีมาให้

โดยในวันดังกล่าวคนถนัดซ้ายจากทั่วทุกมุมโลกจะมารวมตัวกันเฉลิมฉลองให้กับ กลไกการทำงานของร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคน ถนัดซ้ายกับคนถนัดขวา

วันคนถนัดซ้าย 2
13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล

ทั้งนี้ยังมีความเชื่ออยู๋หลายประเทศ ถึงกลุ่มคนที่ถนัดซ้าย เป็นสิ่งไม่ดี เช่น อินเดีย ที่ห้ามใช้มือซ้ายเปิปข้าวเข้าปากตัวเอง เพราะถือว่าเป็นมือเดียวกับที่ใช้ล้างก้น เป็นต้น