วันคนถนัดซ้ายสากล สิงหาคม

13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล

Home / วันสำคัญ / 13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล

น่าดีใจกับคนที่ถนัดซ้ายนะครับที่วันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนถนัดซ้ายสากล ซึ่งจากข้อมูลสถิติที่มีกับประชากรบนโลก พบว่าโดยส่วนใหญ่คนเราจะถนัดขวา 85% จากจำนวนประชากรทั้งหมด นั่นแสดงว่าเหลือเพียง 15% ที่เป็นกลุ่มคนที่มีความถนัดซ้าย ถึงแม้คนถนัดขวาจะมากกว่าซ้ายอยู่มาก แต่รู้หรือไม่ว่า มีอยู่หลายคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์กับคนทั้งโลก ล้วนมาจากคนที่ถนัดซ้าย เช่น บิล เกตส์, ปิกัสโซ, โมสาร์ท และอีกหลายคน

 

Left Hander's Day
Left Hander’s Day

 

โดยสาเหตุที่วันที่ 13 สิงหาคม นั้นได้มาเป็นวันคนถนัดซ้ายสากล เริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกา องค์กร Lefthanders International ได้กำหนดตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 1976 (พ.ศ. 2519) โดยมีเหตุผลง่ายๆ ว่าวันศุกร์ที่ 13 เป็นวันที่ฝรั่งกลัวนักหนา เลยกำหนดให้เป็นวันเดียวกับวันคนถนัดซ้ายสากลไปเสียเลย เนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้มักจะถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกับซาตานและจะนำสิ่งไม่ดีมาให้

โดยในวันดังกล่าวคนถนัดซ้ายจากทั่วทุกมุมโลกจะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับกลไกการทำงานของร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมระหว่างคนถนัดซ้ายกับคนถนัดขวา

 

13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล
13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล

 

ทั้งนี้ยังมีความเชื่ออยู่หลายประเทศถึงกลุ่มคนที่ถนัดซ้ายเป็นสิ่งไม่ดี เช่น อินเดีย ที่ห้ามใช้มือซ้ายเปิปข้าวเข้าปากตัวเอง เพราะถือว่าเป็นมือเดียวกับที่ใช้ล้างก้น เป็นต้น