วันสารทจีน สิงหาคม

วันสารทจีน ประวัติวันสารทจีน ชุดของไหว้สารทจีน

Home / วันสำคัญ / วันสารทจีน ประวัติวันสารทจีน ชุดของไหว้สารทจีน

วันสารทจีน การไหว้วันสารทจีน

วันสารทจีน ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญของชาวจีน ที่มีไว้เพื่อให้ลูกหลานชาวจีนได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ด้วยการเซ่นไหว้ อีกทั้งยังเป็นเดือนที่ดวงวิญญาณต่างๆ จะมารับบุญกุศลอีกด้วย และด้วยชาวจีนในประเทศไทยเราก็มีอยู่มาก วันนี้เราจึงจะแนะนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับวันสารทจีนกัน

 

ชุดไหว้สารทจีน
ชุดไหว้สารทจีน

 

ประวัติและความสำคัญของวันสารทจีน

วันสารทจีน 2560 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 5 กันยายน 2560 ตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีน จะตรงกับ วันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน เป็นวันที่ชาวจีนจะแสดงความรัก ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งลูกหลานจะนำอาหารที่อยู่ในความเชื่อ รวมทั้งผลไม้ต่างๆ มาทำพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษที่ตนนับถือ อีกทั้งเดือนที่ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณทั้งหลายมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้

 

ชุดไหว้ในพิธีสารทจีน

ตามความเชื่อแล้วการไหว้ในวันสารทจีน จะประกอบไปด้วยชุดอาหาร 3 ชุด ดังนี้
1. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้เจ้าที่ จะต้องทำการไหว้ตอนเช้า โดยประกอบไปด้วยอาหารคาว หวาน ขนมที่ไหว้จะนิยมเป็นขนมถ้วยฟู กุยช่าย ขนมเทียน ขนมเข่ง ซึ่งต้องมีจุดสีแดงแต้มไว้ตรงกลาง เนื่องจากชาวจีนเชื่อกันว่าสีแดง คือ สีแห่งความเป็นศิริมงคล  นอกจากนั้นควรจะมี น้ำชา ผลไม้ เหล้าจีน หรือกระดาษเงิน กระดาษทอง ตามสมควร
2. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้บรรพบุรุษ จะมีความคล้ายกับชุดสารทจีนไหว้เจ้าที่ แต่ส่วนมากจะทำเมนูอาหารที่บรรพบุรุษชื่นชอบ แล้วแต่บุคคล อีกทั้งควรจะมีอาหารที่เป็นน้ำเช่น แกง ต้มจืด หรือขนมน้ำใสๆ  และนิยมให้ขนมเทียน ขนมเข่ง ผลไม้ น้ำชา แก่บรรพบุรุษ รวมไปถึงกระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อเชื่อกันว่าให้บรรพบุรุษนำไปใช้ในภพภูมิของตนเอง
3. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้สัมภเวสี สัมภเวสี ในที่นี้หมายถึง ดวงวิญญาณเร่รอน ดวงวิญญาณไม่มีญาติ จะต้องทำการไหว้นอกบ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วยของคาวหวานและผลไม้ตามต้องการ และที่ขาดไม่ได้คือ เหล้าขาว เส้นหมี่ น้ำชา และกระดาษเงิน กระดาษทอง ซึ่งทุกอย่างจะต้องวางอยู่ด้วยกันในการเซ่นไหว้

 

กระดาษเงิน กระดาษทอง
กระดาษเงิน กระดาษทอง

 

ขนมที่ใช้ไหว้ในพิธีสารทจีน

ในสมัยโบราณชาวจีนนั้นได้ใช้ขนมไหว้ 5 อย่าง หรือเรียกว่า โหงวเปี้ย หรือเรียกชื่อเป็นชุดว่า ปัง เปี้ย หมี่ มั่ว กี
ปัง คือ ขนมทึงปัง เป็นขนมที่ทำมาจากน้ำตาล
เปี้ย คือ ขนมหนึงเปี้ย คล้ายขนมไข่
หมี่ คือ ขนมหมี่เท้า ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าข้างในไส้เต้าซา
มั่ว คือ ขนมทึกกี่ เป็นขนมข้าวพองสีแดงตรงกลางมีไส้เป็นแผ่นบาง
กี คือ ขนมทึงกี ทำเป็นชิ้นใหญ่ยาวเวลาจะกินต้องตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

แต่ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนจะใช้ขนมเทียนในการไหว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น ของคาว 3 หรือ 5 อย่าง เช่น ไก่ หมู เป็ด ไข่ หมึก ปลา ของหวาน 3 หรือ 5 อย่าง เช่น ขนมเทียน ขนมมัดไต้ ขนมถ้วยฟู หรือขนมสาลี่ปุยฝ้าย ขนมเปี๊ยะ ส้ม หรือผลไม้ตามใจชอบ

 

แง่คิดความจริงของวันสารทจีน

ประเพณีสารทจีนนอกจากจะเป็นประเพณีที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นประเพณีที่มีกุศโลบายในการสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวทำกิจกรรมร่วม กันอย่างพร้อมหน้าและมีความสุข