มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)
ได้ประกาศผลสอบ มสธ ออนไลน์ แล้วพร้อมข้อมูลการเรียนการสอน ทุกระดับชั้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้แล้วที่

K88VOC

 ประกาศผลสอบ มสธ 2/2556 คลิก


ข่าวล่าสุด !

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ปี 2557

การรับสมัคร

มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งเปลี่ยนกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1.ซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พร้อมกันทั้ง 10 ศูนย์ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557

2.ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในวันที่ 1-1 มีนาคม 2557

คลิกดูได้ที่นี่ >> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2555

คลิกดูได้ที่นี่ >> กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูได้ที่นี่ >> กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต/มหาบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

 

รายละเอียด

ข้อมูลการรับสมัครสอบ มสธ
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp

การเตรียมตัวในวันสอบ เทคนิคการสอบและแนสข้อสอบ มสธ.
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/infoserv/examtype/

ข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/infoserv/examtype/examtype.htm

สมัครตรวจผลการเรียน มสธ ผ่านอินเทอร์เน็ต
http://www.stou.ac.th/study/bachelor/signon/RegisterF.asp

ตารางสอบ มสธ. ในแต่ละภาคการศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/courseopen.asp

ตรวจสอบผลการเรียน มสธ. ทั้งหมด
http://www.stou.ac.th/study/bachelor/SignOn/LoginForm_store.asp

ตรวจสอบผลสอบ มสธ. ประจำภาค
http://www.stou.ac.th/study/bachelor/index.htm

 

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ภาคการเรียนที่ 1/2557
4 – 16 พ.ค. 2557     จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
17 มิ.ย. – 1 ส.ค. 2557     ลงทะเบียนเรียน
17 มิ.ย. 2557     เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
17 ก.ค. – 30 ก.ย. 2557     ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2557     วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
15 ส.ค. 2557     วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
15 ก.ย. 2557     วันเปิดภาคการศึกษา
16 ต.ค. 2557     วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
1 – 31 ธ.ค. 2557 (เสาร์และอาทิตย์)     ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
19 ม.ค. 2558     วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
24 – 25  ม.ค. 2558     วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
1 – 18 มี.ค. 2558     ลงทะเบียนสอบซ่อม
4 มี.ค. 2558     วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดปรนัย)
13 มี.ค. 2558     วันประกาศผลการสอบไล่ (ชุดอัตนัย)
2 – 3 พ.ค. 2558     วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษา 1/2557
12 มิ.ย. 2558     ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดปรนัย)
22 มิ.ย. 2558     ประกาศผลการสอบซ่อม (ชุดอัตนัย)

ภาคการเรียน 2/2557
13 – 28 พ.ย. 2557     จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
29 พ.ย. 2557 – 13 ม.ค. 2558     ลงทะเบียนเรียน
29 พ.ย. 2557     เริ่มจัดส่งวัสดุการศึกษา
29 ธ.ค. 2557 – 30 มี.ค. 2558     ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
13 ก.พ. 2558     วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา
15 เม.ย. 2558     วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา
13 ก.พ. 2558     วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
15 มี.ค. 2558     วันเปิดภาคการศึกษา
1 – 30 มิ.ย. 2558 (เสาร์และอาทิตย์)     ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
20 ก.ค. 2558     วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
25 – 26  ก.ค. 2558     วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
1 – 17 ก.ย. 2558     ลงทะเบียนสอบซ่อม
7 – 8 พ.ย. 2558     วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาพิเศษ 2557
4 – 16 พ.ค. 2558     ดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาปัจจุบัน
1 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2558     ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค. 2558     วันเปิดภาคการศึกษา
5 พ.ย. 2558     วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
7 – 8 พ.ย. 2558     วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา

ขอบคุณข้อมูล : มสธ. (http://www.stou.ac.th)

 

Tags: , , ,
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE