มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Home / สกูปอื่นๆ / มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)
ได้ประกาศผลสอบ มสธ ออนไลน์ แล้วพร้อมข้อมูลการเรียนการสอน ทุกระดับชั้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้แล้วที่

K88VOC

ประกาศผลการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 คลิก


ข่าวล่าสุด !

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ปี 2558

การรับสมัคร

  • ภาคต้น
  • ช่วงที่ 1    1 เมษายน 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559
  • ช่วงที่ 2    1 กรกฎาคม 2558 – 12 กันยายน 2558
  • ภาคปลาย
  • 1 พฤศจิกายน 2558 – 16 กุมภาพันธ์ 2559

มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งเปลี่ยนกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1.ซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พร้อมกันทั้ง 10 ศูนย์ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557

2.ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในวันที่ 1-1 มีนาคม 2557

คลิกดูได้ที่นี่ >> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2555

คลิกดูได้ที่นี่ >> กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูได้ที่นี่ >> กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต/มหาบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2555

 

รายละเอียด

ข้อมูลการรับสมัครสอบ มสธ
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp

การเตรียมตัวในวันสอบ เทคนิคการสอบและแนสข้อสอบ มสธ.
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/infoserv/examtype/

ข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่
http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/rere/info/infoserv/examtype/examtype.htm

ตรวจผลการเรียน มสธ ผ่านอินเทอร์เน็ต
http://www.stou.ac.th/Website/QuestGrade/login.aspx

ตารางสอบ มสธ. ในแต่ละภาคการศึกษา
http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/info/pages/courseopen.asp

ตรวจสอบผลการเรียน มสธ. ทั้งหมด
http://www.stou.ac.th/website/Grad_Stdy1/page/login.aspx

ตรวจสอบผลสอบ มสธ. ประจำภาค
http://www.stou.ac.th/study/bachelor/index.htm

 

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

ภาคการเรียนที่ 1/2558
4 – 16 พ.ค. 2558     จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. – 1 ส.ค. 2558     ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. – 30 ก.ย. 2558     ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2558     วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2558     วันเปิดภาคการศึกษา
16 ต.ค. 2558     วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 – 31 ธ.ค. 2558     ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2559     วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
30 – 31 ม.ค. 2559     วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1 – 18 มี.ค. 2559     ลงทะเบียนสอบซ่อม
7 – 8 พ.ค. 2559     วันสอบซ่อมภาค 1/2558

ภาคการเรียน 2/2558
13 – 28 พ.ย. 2558     จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. – 1 ก.พ. 2559     ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. – 30 มี.ค. 2559     ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ก.พ. 2559     วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค 2559     วันเปิดภาคการศึกษา
16 เม.ย. 2559     วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 – 30 มิ.ย. 2559     ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 ก.ค. 2559     วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
30 – 31 ก.ค. 2559     วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
1 – 17 ก.ย. 2559     ลงทะเบียนสอบซ่อม
5 – 6 พ.ย. 2559     วันสอบซ่อมภาค 2/2558

ภาคการศึกษาพิเศษ 2558
4 -16 พ.8. 2559     จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559     ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค 2559     วันเปิดภาคการศึกษา
31 ต.ค. 2559     วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
5 – 6 พ.ย. 2559     วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2558

ขอบคุณข้อมูล : มสธ. (http://www.stou.ac.th)