ผักชี

วิธีปลูกผักชี ง่ายๆ ได้ผลดี

Home / วิธีปลูกผัก / วิธีปลูกผักชี ง่ายๆ ได้ผลดี

วิธีปลูกผักชี

วิธีปลูกผักชี ภาษาอังกฤษ Coriander อ่านว่า โครีแอน’เดอะ

วิธีปลูกผักชี

  1. นำเมล็ดผักซีมาแช่น้ำ 1 คืน จากนั้นกรองเอาเมล็ดผักซีด้วยตะแกรง
  2. นำเมล็ดผักซีมาผึ่งลมให้แห้ง
  3. นำเมล็ดผักซีใส่ถุงพลาสติกเพื่อทำการบดเมล็ด โดยใช้ไม้ หรือ วัตถุของแข็ง ทุบเบาๆ เพื่อให้เมล็ดผักชีแตก
  4. นำเมล็ดผักซีมาปลูกลงในกระถางที่เตรียมดินไว้แล้ว หรือปลูกลงในแปลง หรือ หยอดเมล็ดลงในหลุมก็ได้ จากนั้นกลบดินบางๆ ไม่ต้องหนักมาก
  5. ทำการรดน้ำพอให้ชุ่ม โดยรดน้ำวันละ1ครั้ง (แต่ถ้าดินยังชุ่มน้ำอยู่ไม่ต้องรดก็ได้)
  6. หลังจากนั้น 3-4 วัน เมล็ดผักชีก็จะเริ่มงอก
  7. เมื่ออายุได้ 7-10 วัน เริ่มให้ปุ๋ยผักชี 7 วัน/ครั้ง (ปุ๋ยขี้หมู ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้ค้างคาว เป็นต้น)
  8. เมื่อครบอายุ 30-45 วัน ก็สามารถเก็บต้นผักชี นำไปบริโภคได้

คลิปวิธีปลูกผักชี

– ขอบคุณคลิป/ภาพ จาก : kanchana Iijima