หน่อไม้ฝรั่ง

วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พืชสร้างรายได้ดี สามารถปลูกกินเองได้

Home / วิธีปลูกผัก / วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พืชสร้างรายได้ดี สามารถปลูกกินเองได้

วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ภาษาอังกฤษ asparagus อ่านว่า อัสพา’ ระเกิส

หน่อไม้ฝรั่ง

 

  1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกและทำการเพาะโดยการนำดินใส่ถุงแล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ประมาณ 2-3 เม็ดต่อถุง
  2. รดน้ำให้ชุ่มและทิ้งไว้ประมาณ 5-20 วัน เมล็ดก็จะเริ่มงอกออกมา
  3. จากนั้นให้เตรียมแปลงเพาะต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งและควรเลือกบริเวณที่ดินอุดมสมบูรณ์ จากนั้นทำการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ไถกลบพื้นให้ดินร่วนซุยพร้อมทั้งย่อยดินให้ละเอียด
  4. ใส่ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยเคมี, ปูนขาว
  5. ขุดแปลงขนาดความกว้างประมาณ 1 เมตร, สูง 30 เซนติเมตร, ยาว 10 เมตร โดยให้ร่องอยู่ห่างกัน 20 เซนติเมตร (หรืออาจจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการเพาะปลูกที่มีอยู่)
  6. จากนั้นให้นำต้นกล้าที่เพาะเตรียมไว้มาลงปลูกในแปลงโดยการขุดหลุม ปลูกหลุมละต้น จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม (ควรรดน้ำช่วงเช้าและเย็น) ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในปีแรก และสูตร 12-24-12 ในปีต่อมาโดยการแบ่งใส่ปีละ 4 ครั้งจากนั้นให้ทำการพรวนดินกลบโคนต้น
  7. เมื่อต้นสูงได้พอประมาณควรทำราวเชือกขนาบกับต้นเอาไว้เพื่อกันลม
  8. หลังจากปลูกได้ประมาณ 4-5 เดือนจะสังเกตเห็นหน่องอกออกมาให้ปิดหน่อด้วยหมวกพลาสติกเพื่อให้หน่อตูม ซึ่งเราจะสามารถเก็บหน่อได้เมื่อหน่อมีความยาว 25 เซนติเมตรและสามารถเก็บได้ทุกๆ วัน แล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดโดยระวังอย่าให้ยอดหน่อถูกน้ำและช้ำ ควรเก็บไว้ในที่ร่มและอากาศถ่ายเทสะดวก
  9. หน่อไม้ฝรั่งจะให้ผลิตผลสูงสุดในปีที่สามและสามารถเก็บผลผลิตได้นานประมาณห้าปี

 

คลิปวิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง


– ขอบคุณคลิป/ภาพ จาก : บ้านเกษตร