Earth Hour ปิดไฟ ช่วยโลก

Home / campaign / Earth Hour ปิดไฟ ช่วยโลก

ภาพสัญลักษณ์นี้ ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนเกิดการจดจำในตราสัญลักษณ์ของโครงการ? โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนที่เห็นได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน มีการแสดงให้เห็นเป็นภูมิประเทศของโลก ประกอบกับ เลข 60 ซึ่งหมายถึง 60 นาที ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว


.
.
.

.


โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
เกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา

พี่น้องชาวเอ็มไทยสังเกตไหมว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลกของเรากำลังแปรปรวนผิดปกติ อากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ มีหลายคนบอกว่าเป็นเพราะปัญหาโลกร้อน แต่รู้หรือไม่ว่าปัญหาเหล่านี้กำลังเกิดผลกระทบต่อชาวโลกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปีที่ผ่านๆมา

*หลายพื้นที่ของโลกต่างประสบกับผลกระทบของปริมาณน้ำที่ลดลง ขณะที่บางพื้นที่น้ำท่วมหนักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

*อากาศที่แปรปรวนส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผลผลิตอย่างพืชและอาหารได้รับผลกระทบไม่โดยตรงก็ทางอ้อม

*ชายฝั่งทะเลกำลังถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆ น้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วม

*อากาศที่ร้อนจัดกำลังเป็นปัญหาต่อหลายๆประเทศ ไม่เพียงแต่มนุษย์ สัตว์อื่นๆหลายชนิดได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหานี้ ดังจะเห็นตัวอย่างมาแล้วในปีที่ผ่านๆมา

นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่เรากำลังเผชิญอยู่ สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือแม้แต่พืช ต่างมีโลกเป็นบ้านหลังเดียวกัน ดังนั้นประชากรโลกจึงเริ่มตื่นตัวกับปัญหาเหล่านี้ โดยเมื่อปีที่ผ่านมาประชากรกว่าร้อยล้านคนทั่วโลกได้ร่วมกันสร้างพลังในการรณรงค์ปิดไฟนาน 1 ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนโครงการปิดไฟลดโลกร้อน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับกับโครงการนี้เป็นอย่างดี

โครงการ Earth Hour Campaign? หรือ โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ที่คนไทยจะได้ผนึกรวมกำลังกันปิดไฟทั่วประเทศอีกครั้ง โดยทาง? WWF ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้กำหนดเอาวัน เสาร์ที่ 27 มีนาคมที่จะถึงนี้? เป็นช่วงเวลาของการที่ประชาชนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (เวลา 20.30 – 21.30 ) เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยมีหลายร้อยเมืองทั่วโลกร่วมทำกิจกรรมนี้พร้อม ๆ กัน ใครที่ยังไม่มีโปรกแกรมออกไปนอกบ้านก็แนะนำให้อยู่ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ดับไฟเพียง 1 ดวง ก็ถือว่าได้ช่วยกันลดใช้พลังงานแล้ว

 

อัพเดตล่าสุด!!

กทม. ยกเลิก ปิดไฟ1ชม. ลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวถึงการรณรงค์ปิดไฟลดโลกร้อนร่วมกับองค์กร WWF แห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้กำหนดปิดไฟ 1 ชั่วโมงในวันที่ 27 มีนาคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 20.30 – 21.30 น. ว่า ปีนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ประกอบกับกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงได้ประกาศจะเคลื่อนขบวนไปหลายจุดในวันดัง กล่าว จึงอาจทำให้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์หรือก่ออาชญากรรมขึ้น ซึ่งจากเดิมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระดมกำลังเข้าดูแลความเรียบร้อยให้กับกลุ่ม ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว หาก กทม.ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะถือเป็นการเพิ่มภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ต้องเพิ่มกำลังในการดูแลความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอื่นๆ ที่สถานการณ์เป็นปกติ ก็สามารถดำเนินกิจกรรม ปิดไฟ1 ชั่วโมงได้ตามปกติ

จาก มติชนออนไลน์