กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 2557

Home / Education / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 2557

กยศ.

กยศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี

 

ข่าวสาร กยศ.

 

ติดต่อ กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2610-4888 โทรสาร 0-2643-1470

 

พูดคุยภาษา กยศ.

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

อึ้ง! 32 สถาบันทุจริตแอบอ้างชื่อ นศ.กู้เงิน กรอ.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพบนายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่สำนักงาน กยศ. เพื่อประสานข้อมูลเพิ่มเติมกับเกี่ยวกับกรณีที่ดีเอสไอได้รับการร้องเรียนจากอดีตนักศึกษา 101 คน …

 

 

– ขอบคุณข้อมูล : http://www.studentloan.or.th/