สอบ N-Net คืออะไร ใครต้องสอบบ้าง!!

Home / Education / สอบ N-Net คืออะไร ใครต้องสอบบ้าง!!

     การสอบ N-NET (Non-Formal National Educational Test) เป็นลักษณะเดียวกับการสอบ O-Net ในโรงเรียน คือ สอบเพื่อ “ประเมินสถานศึกษา” ไม่ใช่สอบเพื่อประเมินผู้เรียน คะแนนการสอบของผู้เรียนจึงไม่มีผลกับเกรดของผู้เรียน ข้อสอบ N-Net เป็นข้อสอบคนละฉบับกับข้อสอบ O-Net โดยให้ครู กศน. เป็นผู้ออกข้อสอบ N-Net ในการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. จะยึดคะแนนจาก N-Net นั้นเอง
     รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้ อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เขตสวนหลวง บางกะปิ และวังทองหลาง ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Educational Test หรือ N-NET) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่สนามสอบโรงเรียนบางกะปิ มีนักเรียนมีสิทธิ์สอบ 603 คน จากกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 26,094 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 81,792 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 105,901 คน มีการสอบในโรงเรียน 1,105 แห่ง และการสอบในเรือนจำหรือทัณฑสถาน 130 แห่ง มีผู้ต้องขังมีสิทธิ์สอบรวม 2,926 คน
     ด้านนายพล ศรีกัลยา ผู้อำนวยการ กศน.เขตสวนหลวง กล่าวว่า ในปัจจุบันนักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลายเพิ่มขึ้น ส่วน ม.ต้นลดลง ขณะที่ในระดับ ม.ต้น มีนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันมาสมัครเรียนมากขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีเยาวชนระดับ ม.ต้น ไม่น้อยที่ได้เลิกเรียนการคัน โดยไม่ลงเรียน กศน. เพิ่มเติม