จำเป็นแค่ไหน ถึงต้องไปเรียน “กวดวิชา”

Home / Education / จำเป็นแค่ไหน ถึงต้องไปเรียน “กวดวิชา”

จำเป็นแค่ไหน ถึงต้องไปเรียน “กวดวิชา”

200510539-001
กวดวิชา

     ปัจจุบันนี้เด็กไทยต่างมีปัญหาทางด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ หรือสอบแข่งขันเข้ามหาลัยที่ต้องการ โรงเรียนกวดวิชาก็มีเปิดให้เลือกเป็นดอกเห็ด แม้แต่ขนาดเด็กอนุบาลก็ยังมีกวดวิชากันแล้ว ซึ่งใครหลายๆ คนอาจจะมีคำถามอยู่แน่ๆ ว่าจำเป็นแค่ไหน ทำไมเด็กไทยถึงต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม เพราะโรงเรียนสอนไม่ดี ครูผู้สอนไม่มีความรู้ เกิดความเหลือมล้ำด้านการศึกษาหรือค่านิยมที่พากันไปเรียน ครั้งนี้เราจึงมาสรุปเพื่อหาสาเหตุกัน..

     เราอาจจะนิยามได้ว่า ความรู้ที่ได้จากการโรงเรียนเปรียบเสมือนอาหารจานหลัก ซึ่งเป็นความต้องการหรือความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ด้านต่างๆ ในชีวิต ส่วนโรงเรียนกวดวิชา เปรียบเสมือนอาหารเสริม ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความรู้ที่เข้มข้นขึ้นนั้นเอง

images
กวดวิชา

     ถึงแม้ว่าการกวดวิชานั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การกวดวิชาจะเป็นการจำกัดกรอบทางความคิดของเด็ก เนื่องจากการสอนนั้นจะไม่มีให้เด็กได้คิด เพราะครูผู้สอนในการกวดวิชามีการเตรียมตัวและกำกับในรูปแบบนั้นๆ แบบตายตัว ทำให้เด็กอาจจะไม่มีเวลาทบทวนหนังสือ และที่สำคัญจะทำให้เด็กมีความเหนื่อยล้าจากการเรียนมากขึ้น เพราะไม่ได้พักผ่อน อยู่กับครอบครัว ดังนั้น การเรียนที่ดี ควรจะมีการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอ จัดเวลาให้เป็นและจัดเวลาให้ได้ เพียงแค่นี้ เด็กจะไม่เหนื่อยล้าจากการเรียน และมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นด้วยนั่นเอง