ประกาศผลสอบ ภาค ก ของสำนักงาน กพ. ประจำปี 2558

Home / Education / ประกาศผลสอบ ภาค ก ของสำนักงาน กพ. ประจำปี 2558

ประกาศผลสอบ ภาค ก. กพ. 2558

ประกาศผลสอบ ภาค ก ของสำนักงาน กพ. ประจำปี 2558
ประกาศผลสอบ กพ. ประจำปี 2558

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 [คลิกอ่าน]

 

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน “การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” กพ. ประจำปี 2558

 

ศูนย์สอบ กพ. กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

 

ศูนย์สอบ กพ. ฉะเชิงเทรา

 

 

ศูนย์สอบ กพ. ราชบุรี

 

 

ศูนย์สอบ กพ. ชลบุรี

 

 

ศูนย์สอบ กพ. เชียงใหม่

 

 

ศูนย์สอบ กพ. พิษณุโลก

 

 

ศูนย์สอบ กพ. อุดรธานี

 

 

ศูนย์สอบ กพ. อุบลราชธานี

 

 

ศูนย์สอบ กพ. นครราชสีมา

 

 

ศูนย์สอบ กพ. สุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์สอบ กพ. สงขลา

 

 

– ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงาน กพ.