วันหยุด 2561

วันหยุด 2561 ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2561

Home / Event / วันหยุด 2561 ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2561

วันหยุด 2561 ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2561 วันพืชมงคล วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย รวมวันหยุดยาวในปี 2561 ล่าสุด

 

วันหยุด 2561
วันหยุด 2561

 

 • 1 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่) ตรงกับวันจันทร์
 • 2 มกราคม 2561 (วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่) ตรงกับวันอังคาร
 • 1 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) ตรงกับวันพฤหัสบดี
 • 6 เมษายน 2561 (วันจักรี) ตรงกับวันศุกร์
 • 13 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) ตรงกับวันศุกร์
 • 14 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) ตรงกับวันเสาร์
 • 15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) ตรงกับวันอาทิตย์
 • 16 เมษายน 2561 (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์) ตรงกับวันจันทร์
 • 1 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงานแห่งชาติ) ตรงกับวันอังคาร
 • 10 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) ตรงกับวันพฤหัสบดี
 • 29 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา) ตรงกับวันอังคาร
 • 27 กรกฎาคม 2561 (วันอาสาฬหบูชา) ตรงกับวันศุกร์
 • 28 กรกฎาคม 2561 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และวันเข้าพรรษา) ตรงกับวันเสาร์
 • 30 กรกฎาคม 2561 (วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) ตรงกับวันจันทร์
 • 12 สิงหาคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ) ตรงกับวันอาทิตย์
 • 13 สิงหาคม 2561 (วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ) ตรงกับวันจันทร์
 • 13 ตุลาคม 2561 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) ตรงกับวันเสาร์
 • 15 ตุลาคม 2561 (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9) ตรงกับวันจันทร์
 • 23 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) ตรงกับวันอังคาร
 • 5 ธันวาคม 2561 (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9) ตรงกับวันพุธ
 • 10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) ตรงกับวันจันทร์
 • 31 ธันวาคม 2561 (วันสิ้นปี) ตรงกับวันจันทร์