คลิปประวัติ Jim Henson

Home / Google News / คลิปประวัติ Jim Henson
jim henson ครบรอบวันเกิด 75ปี
Jim Henson ครบรอบวันเกิด 75ปี

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับประวัติของ Jim Henson ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานดีๆ ในโลกมายา เช่น The Muppets เป็นต้น
คลิปนี้จัดทำโดย HensonCompany

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ Jim Henson