Julia Child

Home / Google News / Julia Child

Julia Carolyn McWilliams

Julia Child
ครบรอบวันเกิด 100 ปี  Julia Child หญิงผู้ปฏิวัติวงการอาหารฝรั่งเศส

 

ประวัติ Julia Child

Julia Carolyn McWilliams

Julia Child เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1912 ในแคลิฟอร์เนีย Julia Child เรียนจบจาก Smith College และทำงานที่ Office of Strategic Services (OSS) ซึ่งในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ซึ่งทำให้เธอพบกับสามี Paul Child ทั้งคู่แต่งงานและย้ายไปอยู่ที่ปารีส Julia child เริ่มเรียนศิลปะการทำอาหารที่สถาบัน Le Cordon Bleu ต่อมาเธอได้เขียนหนังสือ the first volume of Mastering, the Art of French Cooking
ในปี 1963 Boston’s WGBH ได้เผยแพร่รายการ The French Chef television series โดยสร้างชื่อเสียงให้ Julia Child เป็นที่รู้จัก
ในปี 1965 เธอได้รับรางวัล the Peabody Award และ ในปี 1966 เธอได้รับรางวัล รางวัล Emmy Awards
Julia Child เสียชีวิตในปี 2004 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2004 ด้วยอายุได้ 91 ปี

ผลงานบางส่วนของผู้หญิงที่ชื่อ Julia Child

  • ในปี 1978 ก่อตั้งบริษัท Julia Child & Company
  • ในปี 1980 ก่อตั้งบริษัท Julia Child & More Company
  • ในปี 1993 เขียนหนังสือ Cooking with Master Chefs
  • ในปี 1995 เขียนหนังสือ In Julia’s Kitchen with Master Chefs
  • เขียนหนังสือ The Way to Cook ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอก ได้ถูกตีพิมพ์ในปี 1989 และ ปี 2000
  • หนังสือ My Life in France ถูกตีพิมพ์ในปี 2006 หลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้ว

 

 

 

 

เรื่องราวของเธอถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนต์ในปี 2009 เรื่อง Julie & Julia

 

-ขอบคุณข้อมูล: http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Child-