จอร์จ เฟอร์ริส

Home / Google News / จอร์จ เฟอร์ริส

George Ferris

Google วันนี้ ครบรอบวันเกิด 154 ปี จอร์จ เฟอร์ริส ผู้ให้กำเนิดชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
จอร์จ เฟอร์ริส
George Washington Gale Ferris, Jr. (จอร์จ วอชิงตัน เกล เฟอร์ริส จูเนียร์)

 

จอร์จ เฟอร์ริส

George Ferris ชื่อภาษาไทย (จอร์จ เฟอร์ริส) ชื่อเต็มว่า George Washington Gale Ferris, Jr. ชื่อภาษาไทย (จอร์จ วอชิงตัน เกล เฟอร์ริส จูเนียร์) เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1859 ที่เมือง Galesburg รัฐ Galesburg, Illinois บิดาชื่อ George Washington Gale Ferris Sr. และมารดาชื่อ Martha Edgerton Hyde.

 

 

จอร์จ เฟอร์ริส

จอร์จ เฟอร์ริส ได้เริ่มอาชีพอย่างจริงจังในงานอุตสาหกรรมทางรถไฟ และสนใจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสะพาน โดยเขาได้ก่อตั้งบริษัท G.W.G. Ferris & Co. ที่เมือง Pittsburgh รัฐเพนซิวาเนีย โดยทำหน้าที่เพื่อทดสอบโลหะ สำหรับการสร้างรางรถไฟและการสร้างสะพาน ส่วนผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่ George Ferris จอร์จ เฟอร์ริส คือ การสร้างวงล้อ หรือ ชิงช้าสวรรค์ นั่นเอง โดยชิงช้าสวรรค์ ที่เขาสร้างมีขนาดที่ใหญ่มาก มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมีกระเช้าขนาดใหญ่จำนวน 36 กระเช้า แต่ละกระเช้าจะมีที่นั่งจุคนได้กระเช้าละ 40-60 คน โดยความจุทั้งหมดที่ 2,160 คน นั่นเอง ถือได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ อย่างแท้จริง จอร์จ เฟอร์ริส เสียชีวิต ลงในวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1986 รวมอายุได้ 37 ปี