Rosalind Franklin นักเคมีและผลึกวิทยา

Home / Google News / Rosalind Franklin นักเคมีและผลึกวิทยา

Rosalind Franklin โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน

วันนี้ (25 ก.ค. 56) google ได้เปลี่ยนหน้า doodle เพื่อเป็นเกียรติให้กับ Rosalind Franklin (โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน) นักเคมีและผนึกวิทยาชาวอังกฤษผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการค้นพบดีเอ็นเอ ตลอดจนโครงสร้างของอาร์เอ็นเอ และไวรัส ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้จักชีวประวัติของ Rosalind Franklin  กันครับ

Rosalind Franklin
Rosalind Franklin

โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 เป็นนักเคมีวิทยา ชาวอังกฤษ ที่มีชื่อและมีความสำคัญอีกคนหนึ่ง เดิมแต่ก่อน เธอจะทำงานวิจัยด้านถ่านหินและการศึกษาด้วยรังสีเอกซ์ แต่เทคนิคการศึกษาของโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลของเธอ ทำให้เพื่อนร่วมงานของเธอได้รับรางวัลโนเบล อีกด้วย

ผลงานที่รู้จักกันของ โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน คือ โฟโต 51 หรือภาพถ่ายจากการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของดีเอ็นเอ ซึ่งนำไปสู่งการค้นบนโครงสร้างเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ แต่การค้นพบของเธอนั้น ได้ถูก เจมส์ วัตสัน และ ฟรานซิส คริก นำไปค้นพบและวิจัยเพิ่มเติม จึงทำให้บทบาทของ โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน ผู้ค้นพบดีเอ็นเอที่แท้จริงถุกมองข้ามไป

โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน ได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยนิวน์แฮม เมื่อตอนอายุได้ 18 ปี โดยเธอได้เลือกหลักสูตรศิลปศาสตร์สาขาวิชาเคมี และผลการเรียนจขของเธอผ่านไปได้ด้วยดีเสมอมา ทำให้เธอได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง หลังจากนั้น โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน ก็ได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานผู้ช่วยวิจัยสาบันวิจัยอรรถประโยชน์ถ่านหินแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน เธอจึงเริ่มศึกษาสมบัติของความพรุนของถ่านหินจนเกิดแรงบันดาลใจในการทำผลงานต่างๆ โดยเฉพาะดุษฏีนิพนธ์ในหัวข้อ “สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของสารคอลลอยด์อินทรียเทียบกับถ่านหิน” จึงทำให้เธอได้รับปริญญาเอก เมื่อ พ.ศ. 2488 อีกด้วย

โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน
โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน

แต่แล้วด้วยการที่ โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน ได้มีการศึกษาโครงสร้างดีเอ็นเอ และเคมีรังสีเอกซ์ มากไป จึงทำให้เธอต้องถึงแก่กรรมก่อนวัยอันควร เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2501 ด้วยโรคปอดบวมและ มะเร็งรังไข่ระยะที่สอง รวมอายุได้ 37 ปี