Léon Foucault ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบตัวเอง

Home / Google News / Léon Foucault ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบตัวเอง

ครบรอบ 194 ปี วันเกิด Léon Foucault เขาผู้นี้ คือ นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสผู้โด่งดัง ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทดลองว่าโลกหมุนรอบตัวเอง อีกทั้งเป็นผู้ประดิษฐ์ไจโรสโคป (Gyroscope)

Léon Foucault
Léon Foucault


Léon Foucault Google Doodle

ฌอง โบนาปาร์ต เลอง ฟูโกลต์ (Jean Bernard Léon Foucault) เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1819 เกิดที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บิดาเป็นพ่อค้าหนังสือ ในวัยเด็กเขาเป็นคนที่ขี้โรคและมีปัญหาทางสายตา จึงไม่ชอบไปโรงเรียน ต่อมาแม่ของเขาจึงต้องสอนหนังสือให้แก่ Léon Foucault ที่บ้าน จากนั้นเขาจึงเรียนแพทย์ได้ไม่นานก็ย้ายไปเรียนฟิสิกส์แต่ก็เรียนไม่จบ เพราะมัวแต่หลงไหลการประดิษฐ์ทดลอง ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าโลกหมุนรอบตัวเอง โดยใช้ลูกตุ้มแขวนจากเพดานสูง นอกจากนี้เขายังเป็นคนแรกที่ถ่ายภาพจุดบนดวงอาทิตย์ (Sun Spot) ได้ ในบั้นปลายชีวิตเขาล้มป่วยด้วยโรคอัมพาตและเสียชีวิตในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1868 รวมอายุได้ 48 ปี นั่นเอง

Foucault

ไจโรสโคป (Gyroscope) : Léon Foucault

ข้อมูลเพิ่มเติม

Gyroscope – ไจโรสโคป เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่างๆ ได้โดยอิสระ นั่นคือ หมุนในแกนใดๆ ก็ได้ โมเมนตัมเชิงมุมของล้อดังกล่าวทำให้มันคงรักษาตำแหน่งของมันไว้แม้กรอบล้อจะเอียง จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น เข็มทิศ และนักบินอัตโนมัติของเครื่องบิน เรือ กลไกบังคับหางเสือของตอร์ปิโด รวมถึงระบบในยานอวกาศ และสถานีอวกาศ