อิงเง ลีแมน ครบรอบ 127 ปี ผู้คิดค้นแกนของโลก

Home / Google News / อิงเง ลีแมน ครบรอบ 127 ปี ผู้คิดค้นแกนของโลก

13 พฤษภาคม 58 Google ได้มีการเปลี่ยน Logo Google ในโอกาสวันครบรอบ 127 ปี ของ อิงเล ลีแมน ผู้ที่คิดค้นแกนของโลก อีกทั้งเขายังเป็นผู้เชียวชาญทางด้านแผ่นดินไหวอีกด้วย

อิงเง ลีแมน ผู้คิดค้นแกนของโลก

ทั้งนี้ อิงเง ลีแมน ได้ค้นพบว่า แท้จริงแล้วโลกของเรามีแกนที่อยู่ถัดไปจากเปลือกโลก และเนื้อโลก โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

1. แก่นโลกชั้นนอก ที่จะมีความหนาโดยประมาณ 2,200 กิโลเมตร

2. แก่นโลกชั้นใน ที่มีรัศมีประมาณ 1,270 กิโลเมตร

อิงเง ลีแมน

ซึ่งการค้นพบของอิงเง ลีแมน ทำให้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว โดยจะเกี่ยวข้องมาจากของเหลวที่อยู่ใต้โลกของเรา และยังมีการค้นพบต่างๆ อีกมากมาย จากการค้นพบของ อิงเง ลีแมน ในครั้งนี้