รู้กันยัง? ปีอธิกสุรทิน ทำไม 4 ปี ถึงมีแค่ครั้งเดียว!!

Home / Google News / รู้กันยัง? ปีอธิกสุรทิน ทำไม 4 ปี ถึงมีแค่ครั้งเดียว!!

รู้กันยัง? ปีอธิกสุรทิน ทำไม 4 ปี ถึงมีแค่ครั้งเดียว!!

 

เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าทำไมกันนะ ปีอธิกสุรทิน ทำไม 4 ปี ถึงมีแค่ครั้งเดียว? และทำไมต้องเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ช่างเป็นเดือนพิเศษที่ไม่เหมือนใครจริงๆ วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปีอธิกสุรทินและมาทำความเข้าใจเดือนพิเศษๆ อย่างเดือนกุมภาพันธ์กันให้มากขึ้นดีกว่า..

 

ปีอธิกสุรทิน

 

ปีอธิกสุรทิน คืออะไร?

ปีอธิกสุรทิน เป็นปีที่มีการเพิ่มหนึ่งวัน หรือหนึ่งเดือนในกรณีของปฏิทินสุริยจันทรคติ เพื่อให้ปีปฏิทินสอดคล้องกับปีดาราศาสตร์หรือปีฤดูกาล เหตุเพราะฤดูกาลและเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ไม่ได้เกิดซ้ำในจำนวนเต็มวัน ปฏิทินซึ่งมีจำนวนวันในแต่ละปีเท่าเดิมจึงต้องเลื่อนให้ตรงกับเหตุการณ์ที่ปฏิทินควรจะติดตามเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะมีการแทรกวันหรือเดือนเพิ่มเข้าไปในปีนั้น การเลื่อนจึงสามารถทำให้ถูกต้องได้ นอกจากนี้ปีที่ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน เรียกว่า ปีปกติสุรทิน (common year)

 

เดือนกุมภาพันธ์ในปีอธิกสุรทินมีกี่วัน

เดือนกุมภาพันธ์ในปีอธิกสุรทินนั้นจะมี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วันตามปกติ ดังนั้น ปีดังกล่าวจึงมี 366 วัน แทนที่จะมี 365 วัน ในปฏิทินฮีบรู เดือนจันทรคติที่ 13 มีการเพิ่มเจ็ดครั้งทุก 19 ปี เข้าไปในเดือนจันทรคติสิบสองเดือนในปีปกติสุรทินเพื่อให้ปีปฏิทินไม่คาดเคลื่อนจากฤดูกาลเร็วเกินไป

 

ปีอธิกสุรทินแต่ละปีนั้น เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วัน

ในปฏิทินเกรโกเรียน ปฏิทินมาตรฐานปัจจุบันในส่วนใหญ่ของโลก ปีอธิกสุรทิน หมายถึง ปีที่หารด้วย 4 ลงตัวเป็นส่วนมาก ในปีอธิกสุรทินแต่ละปีนั้น เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วัน แต่การเพิ่มวันเข้าไปในปฏิทินทุกสี่ปีเพื่อชดเชยตามข้อเท็จจริงที่ว่าระยะเวลา 365 วันนั้นสั้นกว่าปีสุริยคติเกือบ 1 ส่วน 4 วัน หรือ 6 ชั่วโมง

 

ปฏิทินจูเลียน 

ปฏิทินจูเลียนปรับปรุง (Revised Julian calendar) โดยการเพิ่มวันพิเศษเข้าไปในเดือนกุมภาพันธ์ในปีที่หารด้วย 4 ลงตัว ยกเว้นปีที่หารด้วย 100 แล้วไม่เหลือเศษ 200 หรือหารด้วย 900 แล้วไม่เหลือเศษ 600 ซึ่งกฎนี้ตกลงกันด้วยกฎสำหรับปฏิทินเกรโกเรียนจนถึง ค.ศ. 2799 ปีแรกที่วันที่ในปฏิทินจูเลียนปรับปรุงไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทินเกรโกเรียนจะเป็น ค.ศ. 2800 เพราะจะเป็นปีอธิกสุรทินในปฏิทินเกรโกเรียน แต่ไม่เป็นในปฏิทินจูเลียนปรับปรุง

 

เอาล่ะ.. เชื่อว่าหลายคนคงไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ ปีอธิกสุรทิน และเดือนกุมภาพันธ์กันไปบ้างแล้ว แอบลึกลับซับซ้อนกันมากเลยเนอะ^^

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99