ป. อินทรปาลิต

ครบรอบวันคล้ายวันเกิด 107 ปี ป. อินทรปาลิต

Home / Google News / ครบรอบวันคล้ายวันเกิด 107 ปี ป. อินทรปาลิต

ป. อินทรปาลิต

วันที่ 12 พฤษภาคม ครบรอบวันคล้ายวันเกิด 107 ปี ปรีชา อินทรปาลิต สุดยอดนักเขียน แนวหัสนิยาย ความบันเทิง เจ้าของนามปากกา ป. อินทรปาลิต โดยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักร อย่าง พล นิกร กิมหงวน หรือ สามเกลอ ฯลฯ

พล นิกร กิมหงวน หรือ สามเกลอ
พล นิกร กิมหงวน หรือ สามเกลอ

พล นิกร กิมหงวน หรือ สามเกลอ

แนวสนุกสนาน หยอกล้อกันไปมา ถือได้ว่าเป็นสุดยอดหนังสือที่ดีที่คนไทยควรอ่าน และถูกตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2511 และมีมากกว่า 1,0000 ตอน

ประวัติปรีชา อินทรปาลิต หรือ ป. อินทรปาลิต

เกิดที่บ้าน ตำบลหลานหลวง อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2453 เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ พันโท พระวิสิษฐพจนการ (อ่อน อินทรปาลิต) และนางวิสิษฐพจนการ (ชื่น อินทรปาลิต) และคู่สมรส นางไข่มุกด์ อินทรปาลิต และนางปราณี อินทรปาลิต จบการศึกษาโรงเรียนโสมนัส และเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยฝ่ายประถม รุ่นเดียวกับ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพล ถนอม กิตติขจร

ผลงานอื่นๆ

นักเรียนนายร้อย
เสือดำ
เสือใบ
ชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน
ซุปเปอร์แมนแกะ