พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งความศรัทธา

Home / สกูปอื่นๆ / พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งความศรัทธา
พระพุทธรูป,ประติมากรรมแห่งความศรัทธา,กบนอกกะลา
พระพุทธรูป,ประติมากรรมแห่งความศรัทธา,กบนอกกะลา


กบนอกกะลา ปฏิมากรรมแห่งศรัทธา ตอน 1

เมื่อความศรัทธาของสาธุชนไม่มีที่สิ้นสุด แปรผันก้อนดินให้กลายเป็น พระพุทธรูป ล้ำค่าควรค่าแก่ความศรัทธา

จากเสาชิงช้าย่านขายพระอันลือชื่อ สู่โรงงานผลิต พระพุทธรูป แบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ภูมิปัญญาเก่าแก่กับ พระพุทธรูป โบราณ ณ ดินแดนประวัติศาสตร์ 700 ปี

พระพุทธรูป ที่ชาวพุทธกราบไหว้บูชานั้น คือรูปเสมือนที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หาใช่รูปเหมือนองค์พระพุทธเจ้าไม่


พระพุทธรูป เกิดขึ้นครั้งแรกยุคพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ.663-705 หรือประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว จากนั้น พระพุทธรูป ก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทย พร้อมๆ กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยทวาราวดี

แต่ยุคสมัยที่ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของ พระพุทธรูป ไทก็คือ สมัยสุโขทัย เพราะมีการสร้าง พระพุทธรูป จำนวนมากประดิษฐานไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ ซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน

และถือว่าเป็น พระพุทธรูป ที่มีเอกลักษณ์อันงดงามอ่อนช้อยตามแบบศิลปะไทยโบราณ จนกลายเป็น พระพุทธรูปต้นแบบที่ยังคงได้รับความนิยมสร้างและมีไว้ครอบครองของคนไทยในยุคสมัยต่อมาจนถึงทุกวันนี้

แต่พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ที่สร้างในยุคดิจิตอลเช่นทุกวันนี้ ไม่จำเป็นต้องปั้นต้องหล่ออย่างละเมียดละมัยเช่นในสมัยโบราณอีกต่อไป เพราะความก้าวหน้าในระบบอุตสาหกรรม ที่เพียบพร้อมด้วยวัสดุและอุปกรณ์ทันสมัย

ทำให้เครื่องจักรกลสามารถผลิต พระพุทธรูป ได้ครั้งละมาก ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถเลือกซื้อเลือกหา พระพุทธรูป ได้จากตลาดพระ ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศย่านเสาชิงช้า

ไม่ว่าจะต้องการพระยุคใดสมัยใด ปางใด ใหญ่หรือเล็ก ถูกหรือแพง ไม่ต่างจากห้างสรรพสินค้า ภารกิจมหาบุญครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการเรียนรู้วิชาประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปเท่านั้น

แต่เรายังเสาะแสวงหา รอคอยและเฝ้าติดตามการสร้าง พระพุทธรูป แบบโบราณ ด้วยศาสตร์ และศิลป์ ตลอดจนกรรมวิธี เครื่องมือ และพิธีกรรมแบบโบราณตามแบบสุโขทัย ซึ่งนับว่าเป็นประติมากรรมการสร้างพระที่หาดูได้ยากมาก

และต้องอาศัยระยะเวลาในการถ่ายทำกว่า 5 เดือน กว่าที่จะได้ พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย ที่หลอมรวม ทั้งศาสตร์และศิลปะ ภูมิปัญญาและความเชื่อที่สืบทอดจากรุ่น สู่รุ่น ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีต่อพระพุทธ ศาสนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหาบุญครั้งนี้ในกบนอกกะลาตอน พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งศรัทธา

กบนอกกะลาบอกบุญชวนร่วมหล่อหลอมความศรัทธา และก่อร่างสร้างพระในมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ว

ขอขอบคุณทีวีบูรพา

http://www.tvburabha.com/