คำอวยพรวันตรุษจีน เสริมสิริมงคลให้กันในวันปีใหม่ ของจีน

Home / สกูปอื่นๆ / คำอวยพรวันตรุษจีน เสริมสิริมงคลให้กันในวันปีใหม่ ของจีน

คำอวยพรวันตรุษจีน

เนื้อหาคำอวยพร

 

 

คำอวยพรวันตรุษจีน
คำอวยพรตรุษจีน

คำอวยพร : ว่านซื่อหยูอี้
万事如意
คำแปล : สมความปรารถนา

คำอวยพร : กงสี่ฟาไฉ
恭喜发财
คำแปล : ขอให้ร่ำรวย

คำอวยพร : จี๋เสียงหยูอี้
吉祥如意
คำแปล : สมปรารถนา

คำอวยพร : เห่ายวิ่นเหนียนเหนียน
好运年年
คำแปล : โชคดีตลอดไป

คำอวยพร : อี้ฝันฟงซุ่น
一帆风顺
คำแปล : ทุกอย่างราบรื่น

คำอวยพร : ไฉเหยียนกว่างจิ้น
财源广进
คำแปล : เงินทองไหลมา

คำอวยพร : เจาไฉ่จิ้นเป่า
招财进宝
คำแปล : เงินทองไหลมา

คำอวยพร : เหนียนเหนียนโหย่วหยวี๋
年年有余
คำแปล : เหลือกินเหลือใช้

คำอวยพร : ซื่อซื่อซุ่นลี่
事事顺利
คำแปล : ทุกเรื่องราบรื่น

คำอวยพร : จินยวี้หม่านถัง
金玉满堂
คำแปล : ร่ำรวยเงินทอง

คำอวยพร : อิ้เปิ่นว่านลี่
一本万利
คำแปล : กำไรมากมาย

คำอวยพร : ต้าจี๋ต้าลี่
大吉大利
คำแปล : ค้าขายได้กำไร

คำอวยพร : เหนียนเหนียนฟาไฉ
年年发财
คำแปล : ร่ำรายตลอดไป

คำอวยพร : หลงหม่าจินเสิน
龙马精神
คำแปล : สุขภาพแข็งแรง

คำอวยพร : จี๋เสียงหยูอี้
吉祥如意
คำแปล : สมปรารถนา

คำอวยพร : เห่ายวิ่นเหนียนเหนียน
好运年年
คำแปล : โชคดีตลอดไป

คำอวยพร : อี้ฝันฟงซุ่น
一帆风顺
คำแปล : ทุกอย่างราบรื่น

คำอวยพร : ว่านซื่อหยูอี้
万事如意
คำแปล : สมความปรารถนา

คำอวยพร : กงสี่ฟาไฉ
恭喜发财
คำแปล : ขอให้ร่ำรวย

คำอวยพร : เจาไฉ่จิ้นเป่า
招财进宝
คำแปล : เงินทองไหลมา

คำอวยพร : เหนียนเหนียนโหย่วหยวี๋
年年有余
คำแปล : เหลือกินเหลือใช้

คำอวยพร : ซื่อซื่อซุ่นลี่
事事顺利
คำแปล : ทุกเรื่องราบรื่น

คำอวยพร : จินยวี้หม่านถัง
金玉满堂
คำแปล : ร่ำรวยเงินทอง

คำอวยพร : อิ้เปิ่นว่านลี่
一本万利
คำแปล : กำไรมากมาย

คำอวยพร : ต้าจี๋ต้าลี่
大吉大利
คำแปล : ค้าขายได้กำไร

คำอวยพร : เหนียนเหนียนฟาไฉ
年年发财
คำแปล : รำรายตลอดไป

คำอวยพร : หลงหม่าจินเสิน
龙马精神
คำแปล : สุขภาพแข็งแรง