คําขวัญ จังหวัดเชียงใหม่

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดเชียงใหม่

คําขวัญ จังหวัดเชียงใหม่

 

คําขวัญ จังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญของ จังหวัดเชียงใหม่

 

“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์”