คําขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คําขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”