คําขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

คําขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

คำขวัญของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”