คําขวัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คําขวัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คำขวัญของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

“กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”