วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ Inventions’s Day

Home / วันสำคัญ / วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ Inventions’s Day

ทุกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือวันนักประดิษฐ์ โดยวันนักประดิษฐ์ได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา และได้รับสิทธิบัตรทางปัญญา รวมไปถึงรางวัลนักประดิษฐ์เด่นจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กังหันชัยพัฒนา วันนักประดิษฐ์
กังหันชัยพัฒนา วันนักประดิษฐ์

ประวัติ วันนักประดิษฐ์

เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงเรื่อยๆ จึงททรงประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับบำบัดน้ำเสียขึ้นหลายชิ้น เช่น เครื่องตีน้ำชัยพัฒนา ชัยพัฒนาไฮโดร เป็นต้น และทุกสิ่งประดิษฐ์ล้วนประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้ได้รับรางวัลมากมาย

กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำแบบ หมุนช้า เป็นแบบทุ่นลอย มีใบพัดขับเคลื่อนน้ำหมุนเป็นวงกลม สำหรับขับเคลื่อนน้ำ และวิดน้ำขึ้นไปสาดกระจายเป็นฝอยเพื่อให้น้ำได้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่ว ถึง เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายผสมกับน้ำได้เร็วและในช่วงที่น้ำกระจาย ขึ้นมานั้นจะทำให้เกิดฟองอากาศจมลงไป เป็นการถ่ายเทอากาศ ได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านเติมอากาศลงในน้ำและทำให้เกิดการ หมุนเวียนมากขึ้น จากการทดสอบพบว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาสามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ถึง 0.9 กิโลกรัมของออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง

วันนักประดิษฐ์

งานวันนักประดิษฐ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ณ ศูนย์การค้าเวิลเทรดเซ็นเตอร์ โดยความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และได้จัดต่อมาเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมวันนักประดิษฐ์

1. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ