วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล

Home / วันสำคัญ / วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล

วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล

 

รู้กันหรือยัง? ว่าวันที่ 25 พฤสจิกายน ของทุกปีนั้น เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งมีสาเหตุมาจาก เหตุการณ์สังหารนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกัน 3 คน คือ Patria, Maria และ Minerva Mirable ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 1961 สาเหตุมาจากเหตุผลทางการเมืองในยุคการปกครองของนาย Rafael (1930 – 1961) ซึ่ง 20 ปี ให้หลัง ได้มีนักเรียกร้องสิทธิสตรีกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันรณรงค์และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อสตรีตั้งแต่นั้นมา..

 

วันรณรงค์ยุติความรุนแรง

วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล

 

ความเป็นมาของวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล

เมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) ที่ประเทศแคนาดา ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยมอนทรีออล จำนวน 14 คน กลุ่มที่ทำการรณรงค์ครั้งแรกเป็นกลุ่ม นักศึกษาชายจำนวน 1 แสนคน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และต้องการยุติปัญหาดังกล่าว จึงได้เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลกร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อสตรี รวมทั้งแสดงตนว่าจะไม่ทำความรุนแรงต่อสตรี โดยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวที่ปกเสื้อ ซึ่งหมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทำร้าย หรือ นิ่งเฉย ต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

 

รณรงค์ยุติความรุนแรง

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

 

สัญญลักษณ์ “ริบบิ้นสีขาว” หมายถึงอะไร?

ในปี 1999 (พ.ศ. 2542) องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล และในประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี โดยดำเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนให้สังคมได้ตระหนัก และร่วมป้องกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้หมดสิ้นไป สำหรับความหมายของสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” ทุกรูปแบบ แต่ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล : http://www.lib.ru.ac.th

ขอบคุณภาพประกอบ : http://www.whiteribbon.org.au/update/violence-against-women-hume-says-no#sthash.8dPnJY5F.dpuf,http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROc1lXUXdNVEUwTVRFMU5RPT0=#sthash.8dPnJY5F.dpuf,http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROc1lXUXdNVEUwTVRFMU5RPT0=#sthash.8dPnJY5F.dpuf