วันนอนหลับโลก

17 มีนาคม วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)

Home / วันสำคัญ / 17 มีนาคม วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)

17 มีนาคม ตรงกับวันนอนหลับโลก (World Sleep Day)

 

รู้กันไหมเอ่ย.. ว่าในทุกๆ วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ของทุกปี ถูกจัดให้เป็น วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ซึ่งคำขวัญในวันนอนหลับโลกของปีนี้ คือ ‘หลับสนิท ชีวิตมีสุข’ (Sleep Soundly, Nurture Life)

 

วันนอนหลับโลก
วันนอนหลับโลก

 

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)
การนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็เป็นเสมือนการชาร์ตแบตให้กับตัวเอง ร่างกายของคนเราควรได้รับการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง หากเราได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ร่างกายของเราก็จะสดชื่น นอกจากนี้ยังทำให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วย ซึ่งวันนอนหลับโลกในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

 

ทั้งนี้ วันนอนหลับโลก ได้ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในปี 2008 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการนอนหลับ และการพักผ่อนที่เพียงพอ นอกจากนี้ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาการนอนหลับจะเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กน้อย แต่หากว่ามันได้มีการสะสมไปเรื่อยๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมไปถึงอุบัติเหตุในการขับขี่ เราจึงต้องรักษาสุขภาพ เรียนรู้ และรู้จักการป้องกันแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

 

คำขวัญ วันนอนหลับโลก ของแต่ละปี

2008 14 March ‘Sleep well, live fully awake’
2009 20 March ‘Drive alert, arrive safe’
2010 19 March ‘Sleep Well, Stay Healthy’
2011 18 March ‘Sleep Well, Grow Healthy’
2012 16 March ‘Breathe Easily, Sleep Well’
2013 15 March ‘Good Sleep, Healthy Aging’
2014 14 March ‘Restful Sleep, Easy Breathing, Healthy Body’
2015 13 March ‘When sleep is sound, health and happiness abound’
2016 18 March ‘Good Sleep is a Reachable Dream’
2017 17 March ‘Sleep Soundly, Nurture Life’

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : wikipedia , georgianjournal