Olympic Charter จากกฎบัตรโอลิมปิก

Olympic Charter จากกฎบัตรโอลิมปิก

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าแปลกใจมากครับ เพราะว่า Google ได้มีการเปลี่ยนโลโก้ (doodie) ของตัวเองให้เป็นรูปแบบของการแข่งกีฬา ซึ่งคือกีฬาโอลิมปิก โดยอ้างถึง Olmpic Charter…