กระทงชีวภาพ

กระทงชีวภาพ

กระทงชีวภาพ กระทง EM ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับสภาพน้ำเน่าเสียกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใคร “กระทง EM” …