ครบรอบ 22 ปี ขนมปังบาแก็ต

ครบรอบ 22 ปี ขนมปังบาแก็ต

13 กันยายน 2558 เป็นวันครบรอบปีที่ 22 ของขนมปังบาแก็ต ซึ่งขนมปังบาแก็ตนี้เป็นขนมปังของประเทศฝรั่งเศส หรือขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมนั่นเอง