เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม คนค้นฅน

เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม คนค้นฅน

ครั้งแรกในประวัติ ศาสตร์แห่งความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวด่านซ้าย เมืองแห่งสัจจะและไมตรีแห่งนี้ เจ้าพ่อกวนคนปัจจุบันชื่อ นายถาวร เชื้อบุญมี เป็นเจ้าพ่อกวนคนที่ 7 ผู้คนส่วนใหญ่จะเดินทางมา พร้อมกับสัมภาระเสื้อผ้า และนำข้าวสารติดมือมาคนละเล็กคนละน้อยเอามารวมๆ กัน เหตุที่ต้องนำข้าวสารมาด้วยเพราะต้องมาพักค้างอ้างแรมที่บ้านเจ้าพ่อกวนจน กว่าจะเสร็จสิ้นพิธี และสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาด้วยคือไก่ หมู และตุ๋น ไข่เป็ด ไข่ไก่ เหล้า.มาเซ่นไหว้ และแก้บน ที่ได้บนไว้เมื่อปีก่อน …