27 กันยายน วันครบ 17 ปี Google

27 กันยายน วันครบ 17 ปี Google

เพื่อนๆ วันนี้หากได้ดู Doodle แล้ว (โลโก้ google) อาจจะแปลกใจว่า วันนี้วันอะไร ทำไมมีลูกโป่ง คอมพิวเตอร์ และมีตัวต่อเลโก้ จริงๆ แล้ววันนี้ วันที่ 27 กันยายน ของทุกปีจะเป็นวันครบรอบ 17 ปี google นั่นเอง…