คนบนทางผ่าน ชนเผ่า อะพาตานี อินเดีย

คนบนทางผ่าน ชนเผ่า อะพาตานี อินเดีย

ครั้งแรกของทีมงานสารคดีเมืองไทยที่เดินทางไปเยือนถิ่นของชนเผ่า อะพาตานี กลุ่ม คนที่บูชาดิน ฟ้า อากาศ เปรียบเสมือนพระเจ้า เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ผูกพันเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของพวกเขา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี Dree พิธีเซ่นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นงานพิธีสำคัญของชาว อะพาตานี เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล รวมถึงขอให้น้ำท่า และพืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ …