ชิบาริ

ชิบาริ

ชิบาริ (shibari) คือ การมีเพศสัมพันธ์ หรือมีเซ็กซ์วิตถารประกอบกามวิตถารตามแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า “ชิบาริ” shibari ซึ่งมีการใช้เชือกมัดตามร่างกายและแขวนคนให้ลอยอยู่เหนือพื้น…