ซีเกมส์ 2013 ที่ประเทศพม่า จัดกีฬาแข่งขันซีเกมส์

ซีเกมส์ 2013 ที่ประเทศพม่า จัดกีฬาแข่งขันซีเกมส์

ซีเกมส์ 2013 ที่จะเกิดขึ้นในปลายปี ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ที่จะถึงนี้ เป็นการแข่งขันก๊ฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 โดยจะมีการจัดที่กรุงเนปยีดอ ซึ่งเป็นเมื่องหลวงใหม่ของประเทศพม่า…